Финансирање заштићених подручја природе у Србији – сажетак истраживања

Еколошки центар „Станиште“ урадио је ново истраживање, о томе колико власти на свим нивоима и управљачи заштићених подручја природе спроводе неке одредбе Закона о заштити природе, а пре свега:

 • Постојање извештаја о остваривању годишњих програма управљања (обавеза управљача да достави извештаје надлежном органу нивоа власти који је заштиту прогласио, члан 54. Закона).
 • Спровођење активности на заштити природе (члан 68),
 • Финансирање заштићених подручја (члан 69).

Захтевом за приступ информацијама од јавног значаја, од надлежног Министарства, Покрајинског секретаријата и свих 145 општина и градова на подручју централне Србије и АП Војводине, тражени су извештаји о остваривању годишњег програмa управљања за 2017, 2018, 2019. и 2020. годину, као и документе у вези финансирања (завршни рачун буџета, извештај о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине). Након анализе докумената, закључили смо следеће:

 • 7,6% државне територије је под заштитом, што је достигнуто тек последњих година, након деценије стагнације.
 • 33. место од 35. европских држава заузима Србија са тим постотком заштите, по подацима са сајта saveonenergy.com.
 • 12% државне територије планирано је да до 2020. године буде под заштитом. Национални циљеви повећањa заштићених површина нису постигнути.
 • 50 заштићених подручја природе чека да их републичке, покрајинске или локалне власти прогласе; нека чекају дуже од деценије.
 • 74 општине и града прогласило је укупно 199 категорисаних заштићених подручја природе. Извештаје о остваривању програма управљања има само 16 општина и градова, за 66 заштићених подручја.
 • 21 локална самоуправа нема ниједан извештај ни за једно заштићено подручје које је сама прогласила. Надлежни у 9 општина и градова не знају да имају заштићено подручје на територији своје локалне самоуправе.
 • 20 општина и градова (од 74) финансирало је 66 заштићених подручја (од 199) које су сами прогласили, у 2019. години. Значајну већину подручја локалне самоуправе не финансирају.
 • 80 од 89 заштићених подручја које је прогласила, Република је и финансирала у 2020. години, са укупно 225 милиона динара. Овај износ је недовољан, а колико је потребно није могуће тачно утврдити, зато што извештаји управљача не садрже податке о томе који су циљеви заштите и колико су активности допринеле њиховом остварењу.

Овде можете преузети и прочитати САЖЕТАК ИСТРАЖИВАЊА. Сажетак је и штампан у 1000 примерака.

Овај материјал објављен је уз финансијску помоћ Европске уније, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Фондације Фридрих Еберт. За његову садржину одговоран је искључиво Еколошки центар „Станиште“ и нипошто не одражава ставове Европске уније, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Фондације Фридрих Еберт.

Допашће вам се и...