O заштити природе са представницима Министарства и новинарима

Резултате истраживања о финансирању заштићених подручја природе у Србији, постојеће проблеме у овој области и препоруке за побољшање стања, предочили смо представницима Министарства заштите животне средине и новинарима.

У четвртак 22. и петак 23. априла, одржали смо две ZOOM радионице, на којима смо државним органима, новинарима и еколошким организацијама која делују у области заштите природе приказали резултате истраживања о стању финансирања заштићених подручја. Циљ је да се између сектора успостави непосредан контакт и дијалог, кроз који би се сагледали проблеми и неповољне праксе у заштити природе и предложила решења.

Представницима органа власти прво су предочени проблеми са Централним регистром Завода за заштиту природе Србије, који не садржи потпуне податке о заштићеним подручјима, није у довољној мери доступан јавности, као и то да на сајту није дат у облику погодном за коришћење и претраге.

Представљено је и то да од 74 општине и града који су прогласили заштићена подручја на својој територији, само њих 16 има све извештаје о остварењу програма заштите, а које су управљачи, по Закону о заштити природе, обавезни да им доставе. Чак 21 локална самоуправа је одговорила да нема ниједан извештај, а надлежни у 9 општина и градова чак и не знају да су у неком периоду прогласили заштићена подручја.

Од 200 заштићених подручја проглашених актом локалне самоуправе, само њих 75 има извештаје. Али ни ти извештаји нису комплетни, јер само њих 32 садрже финансијски део. Само 16 до 20 општина и градова (од 74) финансира заштићена подручја која су сами прогласили, и то 62 до 66 подручја, од њих 200. Износи су далеко од довољних.

Као препоруке за побољшање стања, предложене су измене Закона о заштити природе и Правилника о начину вођења регистра заштићених подручја, пре свега у правцу веће транспарентности (јавно објављивање извештаја управљача на сајтовима оба завода за заштиту природе), приказивања спроведених активности кроз остварење циљева заштите, као и учешћа јавности у одлучивању.

Представнице Министарства изразиле су задовољство због овог истраживање, нагласиле колико им овакви подаци значе и изразиле спремност да препоруке уврсте у прописе.

Овде можете погледати цео ТОК РАДИОНИЦЕ ЗА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ.

Учесници су били Александра Дошлић, начелница Одељења за заштићена подручја Министарства заштите животне средине и Лидија Стевановић, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине представљала је Оливија Тешић, самостални саветник за заштиту и унапређење природних добара. Поред државних органа и медија, на радионици су учествовали и представници еколошких организација која делују у области заштите природе – Млади истраживачи Србије, Светски фонд за природу (WWF), Друштво за заштиту и проучавање птица Србије (Нови Сад), Инжењери заштите животне средине (Нови Сад), Београдска отворена школа, ЦЕКОР (Суботица), Еколошко удружење „Рзав“ (Ариље), удружење грађана „Аквила“ Бачка Паланка и Друштво за заштиту животне средине „Стара планина“ (Пирот).

Овај материјал објављен је уз финансијску помоћ Европске уније, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Фондације Фридрих Еберт. За његову садржину одговоран је искључиво Еколошки центар „Станиште“ и нипошто не одражава ставове Европске уније, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Фондације Фридрих Еберт.

Допашће вам се и...