ЕКОЛИСТ – Може ли планирање “зелених” буџетских фондова бити ефиксније?

Стање планирања коришћења средстава приходованих од „еко“ накнада у оквиру локалних фондова за заштиту животне средине се последњих година погоршава. Истраживање Еколошког центра „Станиште“ указује на следеће закључке:

  • Расте број општина и градова који немају буџетски фонд за заштиту животне средине, или који немају програм фонда, иако имају приходе од „еко“ накнада.
  • Опада збирни износ планираних расхода у програмима локалних буџетских фондова, иако приходи од „еко“ накнада расту.
  • Расте број општина и градова које у програму фонда планирају мање расходе од текућих прихода од „еко“ накнада, а опада број оних које у приходе планирају и средства неутрошена и пренета из претходне године.

О резултатима и закључцима истраживања је еколошки магазин „Еколист“ објавио детаљан чланак, који можете прочитати у ЕКОЛИСТУ БРОЈ 67.

Еколист је тренутно једини еколошки часопис у Србији, који опстаје већ 11 година захваљујући великом раду и ентузијазму свог оснивача и издавача, а то је „Зелени круг”, невладина организација из Бачког Петровца.

Више о часопису и начину претплате, можете погледати на сајту www.ekolist.org.

У априлу ове године изаћи ће и први број еЕколиста, бесплатног електронског магазина који ће у PDF формату до читалаца стизати и-мејл поштом. Овде можете прочитати како да се пријавите на еЕколист.

Допашће вам се и...