Стање шумовитости у Општинама Темерин, Врбас и Сечањ

У оквиру иницијативе према Фонду за шуме АП Војводине, одабрали смо три локалне заједнице које припадају групи најмање шумовитих у АП Војводини и које имају изражене потребе да користе средства покрајинског Фонда за шуме. Циљ кампање је да ове три заједнице упуте органима АП Војводине иницијативу да се у оквиру програма Фонда за шуме АП Војводине за 2024. годину уведе активност суфинансирања израде локалних планова пошумљавања.

Општина Темерин је званично најмање шумовита у АП Војводини и Србији, По Просторном плану из 2014. године, површина која се катастарски води као шума и шумско земљиште износи само 43 хектара, или 0,25 одсто, а планирано је да до 2024. године у Општини буде 47 хектара. Повећање од само 4 хектара за 10 година је веома неамбициозан план за тако обешумљену локалну заједницу.

По Програму развоја шумарства АП Војводине, површина обрасла шумом у Општини Темерин износила је само 1,6 хектара, или 0,09 промила, што је убедљиво најмања стварна површина шума у АП Војводини и Србији. До 2024. године планирано је да се повећа на око 53 хектара (или око 3,1 промила).

Због овако изразитог недостатка шумовитости, Општина Темерин нема приходе од накнаде за коришћење шуме, стога нема локални фонд за шуме и у потпуности је упућена на Фонд за шуме АП Војводине. Међутим, прегледом одлука о додели средстава од 2014. до 2022. године, може се утврдити да општинске структуре никада нису конкурисале за средства покрајинског фонда за шуме.

Општина Врбас је такође једна од најмање шумовитих у АП Војводини, са 159 хектара површине обрасле шумом, или око 4 промила. Због тако ниске шумовитости, у Општини Врбас је и сеча јако мала, па су ниски и приходи од сече – у последњих 8 година збирно само око 150 хиљада динара. Општина повремено шаље захтеве Фонду за шуме АП Војводине и користи средства фонда за подизање нових шума.

Општина Сечањ има 406 хектара површине обрасле шумом, што је око 8 промила.  У периоду 2014–2022. године, приходи од накнада за коришћење дрвета били су минимални, за укупно 475.550 динара, од тога, у пет година били су само по пар стотина динара. Општина Сечањ није имала годишње програме коришћења средстава од ових накнада, нити вишегодишњи програм пошумљавања. Од 2014. до 2022. године, само једном је учество-вало ЈКП „Сечањ“ и добило уговор на 2 милиона динара за садњу тврдих лишћара на 12,78 хектара у КО Крајишник.

Пројекат „Пошумимо Врбас, Темерин и Сечањ“ спроводе Удружење за заштиту шума (Нови Сад) и Еколошки центар „Станиште“ (Вршац), уз подршку Хајнрих Бел фондације. Локални партнери су Еколошки покрет Врбаса, Еколошка иницијатива Темерин и Удружење грађана „Озон“ (Сечањ).

Ставови изражени у овом чланку су ставови аутора и не представљају нужно ставове Хајнрих Бел фондације.

Допашће вам се и...