Иницијатива Фонду за шуме АП Војводине – „Пошумимо Врбас, Темерин и Сечањ“

Закони, прописи, републички и покрајински фондови за шуме само су делови система и инструменти за спровођење политике у области шумарства. Општине и градови, међутим, незаобилазни су актер, јер од њих мора кренути иницијатива за пошумљавање конкретних површина. Пракса нам указује да са локала ове иницијативе готово да нема.

Важан разлог који онемогућава пошумљавање је и недостатак вишегодишњих оперативних планова пошумљавања. У 2022. години, у АП Војводини једино је Општина Србобран имала овакав план.

Са друге стране, све општине и градови у АП Војводини имају локалне просторне планове, који су усвојени у периоду од 2006. до 2014. године. У свим плановима дате су површине шума и шумског земљишта, као и очекивана површина до истека плана. Подаци датирају из периода од 1992. до 2009. године. По овим подацима, у АП Војводини има 150,5 хиљада хектара шума и шумског земљишта. До 2025–2030, када планови истичу, планирано је да буде 160,2 хиљаде хектара, што је за само 9,7 хиљада хектара више. Ни Управа за шуме, ни Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду, ни локалне самоуправе немају податке о тренутној шумовитости, тако да не можемо знати да ли су ови планови остварени. Чак 25 од 45 општина и градова уопште није планирало повећање површине шума и шумског земљишта, или је то повећање минимално (испод 3 одсто).

Свесни ових проблема, као и чињенице да живе у групи најмање шумовитих општина у АП Војводини, Еколошка удружења и покрети грађана у општинама Врбас, Темерин и Сечањ траже да скупштине ових општина поднесу Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство иницијативу:

Да се у предлог Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2024. годину уврсти активност – Израда локалних планова пошумљавања, као подтачка, у оквиру програмске активности 0106-1001: Одрживи развој и унапређење шумарства.

Ови вишегодишњи планови пошумљавања морали би да буду оперативни – да садрже листу конкретних површина које су локалне самоуправе издвојиле за пошумљавање, на којима су решени имовинско-правни и катастарски односи, спроведена неопходна истраживања, затим да су одређене врсте које ће се на датим површинама садити, управљачи који ће се о тим шумама бринути након садње, колико ће све ове активности коштати и у ком року ће се спровести. Закон о шумама не прописује као обавезно усвајање ових планова, али у досадашњој пракси се показало да је њихово постојање неопходно.

Досадашња пракса Секретаријата била је да се овакви планови израђују једнократно, само за мале површине од неколико хектара за које су се локалне самоуправе пријавиле на конкурс за пошумљавање. Вишегодишњи планови израђивали би се за територију локалних самоуправа у целости, за дужи временски период. Са овако припремљеним плановима општине би касније конкурисале код Фонда за шуме АП Војводине, код републичких органа, или код других донатора.

Пројекат „Пошумимо Врбас, Темерин и Сечањ“ спроводе Удружење за заштиту шума (Нови Сад) и Еколошки центар „Станиште“ (Вршац), уз подршку Хајнрих Бел фондације. Локални партнери су Еколошки покрет Врбаса, Еколошка иницијатива Темерин и Удружење грађана „Озон“ (Сечањ).

Ставови изражени у овом чланку су ставови аутора и не представљају нужно ставове Хајнрих Бел фондације.

Допашће вам се и...