Шуме се лако обећавају, а тешко подижу – почетак кампање „Пошумимо Врбас, Темерин и Сечањ“

Војводина је једна од најмање шумовитих регија у Европи, са испод 7% територије под шумама. Од Војводине мање шума имају само Исланд и Малта. До оптималне шумовитости, по мишљењу стручњака, недостаје око 170 хиљада хектара нових шума.

Штете због суша, поплава, опадања квалитета земљишта, загађења ваздуха о других последица недостатка шума мере се десетинама милиона евра годишње. Војводина је већ означена као црвена тачка Европе која трпи и још више ће трпети негативне последице климатских промена. Овог пролећа доживели смо у Новом Саду и другим градовима праве пешчане олује. Све ово чини очигледним да је досадашња пракса неодржава.

Поред свих ових чињеница, шумовитост у Војводини се већ деценијама не повећава. Иако власти воле да обећавају пошумљавање и радо организују „медијска пошумљавања“, годинама не решавају системске проблеме. А код пошумљавања све је проблем. Нема планова, нити се они сачињавају. Власници земљишта, укључујући ту и државу као највећег власника, не желе да издвоје земљиште за пошумљавање, јер се тако одричу прихода од обраде или закупа на дужи низ деценија. Подаци из катастра често не одговарају стању на терену, а има и пуно нерешених имовинских односа. Често недостају квалитетне и еколошки вредне саднице. Када се неке површине и пошуме, изостају мере неге које се морају спроводити неколико година. Са друге стране, планови сеча шума врло лако се реализују. Никаквих препрека ту нема, осим мањка секача и тракториста.

Темерин, Врбас и Сечањ припадају групи најмање шумовитих општина у Војводини. Зато је веома важно активирати ове заједнице на активнији однос према овом проблему. У оквиру кампање, у ове три заједнице одржана је по једна радионица за грађане – у Врбасу (1. јуна), у Темерину (3. јуна) и у Сечњу (5. септембра 2023. године). Дејан Максимовић (ЕЦ „Станиште“) и Драгана Арсић (Удружење за заштиту шума) представили су резултате истраживања о томе како општине и градови у АП Војводини планирају и колико финансирају пошумљавање, као и идеје и иницијативе како покренути и локалну заједницу и доносиоце одлуке. Затим су проф. др Владимир Ђурђевић, климатолог са Физичког факултета и Ален Kиш, инжињер шумарства из Покрајинског завода за заштиту природе, употпунили су радионице излагањима о значају шума и агрошумских засада за ублажавање негативних последица климатских промена, за очување здраве животне средине, биодиврезитета и за спречавање деградирања земљишта.

На крају, договорено је заједничко деловање на иницијативи удружења и покрета грађана у овим заједницама према Фонду за шуме АП Војводине.

Пројекат „Пошумимо Врбас, Темерин и Сечањ“ спроводе Удружење за заштиту шума (Нови Сад) и Еколошки центар „Станиште“ (Вршац), уз подршку Хајнрих Бел фондације. Локални партнери су Еколошки покрет Врбаса, Еколошка иницијатива Темерин и Удружење грађана „Озон“ (Сечањ).

Ставови изражени у овом чланку су ставови аутора и не представљају нужно ставове Хајнрих Бел фондације.

Допашће вам се и...