Десет година еколошког центра ”Станиште”

Поштовани пријатељи.

Oснивачка скупштина Еколошког центра “Станиште” одржана је 18. септембра 2007. године, а решење о упису у регистар организација донето је 24. септембра исте године. То значи да ових дана обележавамо 10 година постојања.

За тих 10 година, реализовали смо око 30 пројеката, објавили 15 књига и студија, припремили 25 ТВ емисија и анимација, одржали више од 100 састанака, радионица, скупова. Водили смо израду локалних акционих планова заштите животне средине у 10 општина у Србији, припрему документације за изградњу објеката за сакупљање животињског отпада у 7 региона, организовали 8 студентских и школских кампова на Вршачким планинама. Постали смо значајна Think-Tank организација у области реформе локалне политике заштите животне средине. Добили смо “Зелени лист”, највише еколошко признање у Србији. И то није све, ово је само део свега што смо урадили.

Свакако да је могло и боље. Циљ нашег оснивања јесте побољшање односа локалних заједница према животном окружењу. Сматрамо да наши резултати нису у довољној мери утицали на промене у друштву, да се тај однос није довољно побољшао и да циљ није остварен. На томе ћемо више радити у наредним годинама.

Пријатељски поздрав.

Допашће вам се и...