Банатска платформа – радионица у Новом Кнежевцу

Настављамо активности на пројекту “Банатска платформа”. У понедељак 20. марта 2017. године, одржаћемо седму радионицу по реду у другој години постојања Банатске платформе, на тему докумената који настају током приступних преговора Србије и ЕУ.

Радионица ће се одржати у Новом Кнежевцу, у сали Месне заједнице. Организатори су ЕЦ “Станиште” Вршац, Центар за европске политике – ЦЕП Београд и Екоцентар “Тиса” из Новог кнежевца, уз финансијску подршку Фондације за отворено друштво у Србији и Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

Радионица је намењена представницима удружења грађана и јавног сектора (општинско веће, општинска управа, комунално предузеће, итд) чији је делокруг рада у вези заштите животне средине, пољопривреде и руралног развоја, из Новог Кнежевца, Аде и Сенте.

Учесницима ће се детаљно представити структура, садржај и значај докумената који ће бити резултат одређених фаза преговора, на пример Извештај о скринингу, Резултат скрининга, ОБАР извештај, Акциони планови за поглавља, Извештај о реализацији акционог плана, Преговарачка позиција, Годишњи извештај Европске комисије о напретку Србије.

Допашће вам се и...