Банатска платформа – радионица у Житишту

У оквиру “Банатске платформе”, следећа радионица одржаће се у понедељак 27. фебруара 2017. године у Житишту, у малој сали Скупштине општине. Тема радионице биће документи који настају током приступних преговора Србије и ЕУ. Организатори су ЕЦ “Станиште” Вршац, ЦЕП Београд, ЕУ “Екоторак” из Торка и “Бели багрем” из Нове Црње, уз финансијску подршку Фондације за отворено друштво у Србији и Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

Радионица је намењена представницима удружења грађана и јавног сектора (општинско веће, општинска управа, комунално предузеће, итд) чији је делокруг рада у вези заштите животне средине, пољопривреде и руралног развоја. Учесницима ће се детаљно представити структура, садржај и значај докумената који ће бити резултат одређених фаза преговора, на пример Извештај о скринингу, Резултат скрининга, ОБАР извештај, Акциони планови за поглавља, Извештај о реализацији акционог плана, Преговарачка позиција, Годишњи извештај Европске комисије о напретку Србије.

Током прве године трајања, у оквиру Банатске платформе одржали смо 12 радионица у локалним заједницама Баната, на тему учешћа представника локалних заинтересованих страна у приступним преговорима Србије и ЕУ. У досадашњем наставку пројекта, одржали смо три регионалне радионице, по једну за заједнице Севернобанатског (Кикинда, Чока, Нови Кнежевац и Кањижа), Средњебанатског (Зрењанин, Житиште и Нова Црња) и Јужнобанатског округа (Вршац, Панчево, Бела Црква и Ковин), за представнике ОЦД и локалне самоуправе. Од радионице у Житишту почињемо циклус радионица за локалне заједнице.

Допашће вам се и...