Local Finances and the Environment – Финансирање животне средине сада и на енглеском језику

What are the biggest challenges in the field of environmental protection at local level? How can Serbia overcome them? Read overview of current situation and recommendations for solving the identified issues in Policy Brief made by Ecological centre „Stanište“ and European policy centre within CSOnnect institutional grant: now available in English!

Који су највећи изазови у области заштите животне средине на локалном нивоу? Како Србија може да их превазиђе? Сада преглед тренутног стања и препоруке за решавање ових проблема можете да прочитате и на енглеском језику, у сижеу политике Еколошког центра „Станиште“ и Центра за европске политике, који је настао у оквиру CSOnnect институционалног гранта.

Институционални грант се финансира средствима CSOnnect програма који реализује Регионални центар за животну средину (REC). Програм финансира Шведска међународна агенција за развој и сарадњу (SIDA).

  

Допашће вам се и...