Основана мрежа „Пошумимо Војводину“

У седишту Покрета горана Војводине у Сремским Карловцима је 25. јануара 2020. године основана мрежа невладиних организација под називом „Пошумимо Војводину“.

Мрежа је основана у циљу већег утицаја јавности на доносиоце одлука, ради очувања и унапређења постојећих шума и повећања површина под шумама у АП Војводини, затим у циљу развијања свести јавности о важности очувања шума и пошумљавања на заштиту природе, пољопривреду, економију, затим ради веће медијске видљивости чињеница и проблема, као и начина за њихово решавање, те на крају, у циљу удруживања знања, искустава, доступности медијима, и других капацитета.

Овде можете погледати потписан СПОРАЗУМ О ОСНИВАЊУ МРЕЖЕ.

На састанку су договорене и прве активности које ће се спровести у оквиру мреже, кампање, правне акције, али и припрема преосталих докумената којима ће се ближе регулисати нека питања рада Мреже.

Међу оснивачима је 21 невладина организација и неформална иницијатива грађана из Новог Сада, Сремских Карловаца, Вршца, Суботице, Сомбора, Бечеја, Сремске Митровице, Новог Кнежевца, Ковина, Делиблата и Беле Цркве. Мрежа је отворена за нове чланице.

Чланице мреже:

 • Покрет горана Војводине, Сремски Карловци
 • Друштво за заштиту и проучавање птица Србије, Нови Сад
 • ЦЕКОР – Центар за екологију и одрживи развој, Суботица
 • Инжењери заштите животне средине, Нови Сад
 • Покрет горана Новог Сада, Нови Сад
 • Научно-истраживачко друштво студената биологије и екологије „Јосиф Панчић“, Н. Сад
 • Друштво младих истраживача „Бранислав Букуров“, Нови Сад
 • Покрет „Одбранимо шуме Фрушке Горе“, Нови Сад
 • Удружење за заштиту шума, Нови Сад
 • Еколошки фронт, Нови Сад
 • Еколошко удружење „Авалон“, Вршац
 • Природњачко друштво „Геа“, Вршац
 • Удружење спортских риболоваца „Делиблатско језеро“, Делиблато
 • Удружење грађана „Еко зона Ковин“, Ковин
 • Еколошки покрет Врбаса, Врбас
 • Покрет горана Сомбора, Сомбор
 • Еко центар „Тиса“, Нови Кнежевац
 • Рурални центар „Сова“, Сремска Митровица
 • Удружење грађана „Екобечеј“, Бечеј
 • Удружење грађана „Аурора“, Бела Црква
 • Еколошки центар „Станиште“, Вршац

Допашће вам се и...