Еколошки центар „Станиште“ подржао Невену Ружић за новог Повереника за информације

Председник скупштинског Одбора за културу и информисање је у петак 14. јуна упутио позив посланичким групама да доставе имена кандидата за новог Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

И поред проблематичних услова које кандидат треба да испуни и јако кратког рока за пријаве (седам дана од пријема позива, заправо пет радних дана), дубоко верујемо да цивилно друштво треба да стане иза оног кандидата који испуњава основне критеријуме који гарантују да ће обављати дужности Повереника одговорно и савесно, у складу са законом и добром демократском праксом, независно од различитих утицаја.

После вишемесечне кампање у којој је учествовало око 100 организација цивилног друштва окупљених око иницијативе „Србија до информација“, сматрамо да је Невена Ружић помоћница генералног секретара која руководи Сектором за хармонизацију у Служби Повереника за информације од јавног значаја, идеална кандидаткиња која испуњава све критеријуме и услове предвиђене законом.

Невена Ружић је од 2009. године у Служби Повереника, преданост и посвећеност је показала кроз редовну комуникацију са организацијама цивилног друштва и стално професионално усавршавање. Изабрана је 2012. године за чланицу Бироа Саветодавног комитета Kонвенције о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних података Савета Европе, а у периоду од 2014. до 2016. године је била и заменица председника Саветодавног комитета. Од 2017. године је чланица радног тела Међународне конфенције повереника за информације којим председава Повереник за информације Велике Британије. У периоду од априла до јуна 2014. године стицала је искуство радећи у Агенцији за заштиту података о личности Kраљевине Холандије.

Уколико желите да подржите предлог организација цивилног друштва да Невена Ружић буде кандидат за новог Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, пошаљите мејл на адресу ivana.savic@crta.rs уз контакт податке организације коју представљате.

Прикупљену подршку организација цивилног друштва проследиће се посланицима Народне скупштине, са инцијативом да Невену Ружић и званично кандидују за новог Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Корисни линкови:

Допашће вам се и...