И ово је моје место! – Петиција за заштиту природе Града Вршца

Стање заштите природе у Граду Вршцу није задовољавајуће. Еколошка удружења су на чињенице указивале јавности и локалним властима, којима смо слали иницијативе са образложеним предлозима решења. Како никакав одговор нисмо добили, одлучили смо се за покретање петиције у циљу унапређења стања.

Заштићено подручје природе може прогласити Република, Покрајина и општина/град, што зависи од његовог значаја. Орган власти који заштиту прогласи има обавезу да финансира њено спровођење и врши инспекцијски надзор. Свако заштићено подручје има управљача, који је обавезан да спроводи режиме заштите, унапређује и промовише природне вредности, доноси планове управљања и извештаје, и обавља друге послове заштите.

Значајни проблеми онемогућавају заштиту природе широм Србије. Често су управљачи предузећа чије делатности нису у вези са заштитом природе. Власти недовољно, или уопште не финансирају заштиту, нарочито локалне. Недостају опремљени чувари, прописани документи, изостаје учешће јавности у одлучивању о заштити природе.

Град Вршац има 10 заштићених подручја. Вршачке планине су највеће и најзначајније, чија је заштита успостављена 1982. године одлуком локалне скуштине. Управљач је било шумско газдинство, које је било и главни корисник, што се показало недовољно успешно за очување јавног интереса заштите. Новом одлуком, од 2006. г. управљач је ЈП „Варош“, а када је оно укинуто, управљање је 2017. г. преузело Комунално предузеће „Други октобар“.

Мењали су се облици заштите и управљачи, али су проблеми остајали. Финансирање из буџета Града је спорадично и недовољно. Запослена су само два чувара на три заштићена подручја површине 5500 хектара. По захтеву за приступ информацијама, Град није доставио извештаје за 2017–2020. годину ни за једно подручје које је прогласио, нити су ови документи доступни на сајту, ако постоје. Инспекцијског надзора није било годинама. Сви ови системски недостаци свакако су делимично допринели недавном пожару на брегу и другим деловањима која у супротности са заштитом, а забележена су у свим подручјима.

Ускоро ће Скупштина АП Војводине усвојити нову одлуку, којом ће се Вршачке планине и Мали рит, спојити у једно подручје, а усвајање програма, финансирање и инспекцијски надзор прећи ће на покрајински ниво. То је прилика да се отклоне недостаци и заштити природе приступи на системски начин. Зато од Града Вршца овом петицијом захтевамо:

  1. Да оснује јавну установу чија би основна делатност била заштита природе, која ће бити управљач у свим заштићеним подручјима на територији Града,
  • Да обезбеди редовно финансирање заштите за сва подручја, довољан број чувара и оснује Савет корисника, као начин за учешће јавности у одлучивању.
  • Да покрене поступак израде Програма заштите природе (прописано Законом о заштити природе, члан 113), да јавно објави на сајту вишегодишње (члан 52) и годишње програме управљања и извештаје (члан 54), да спроведе инспекцијски надзор у свим подручјима (члан 119) и јавно објави извештајe са надзора.

Уколико желите да допринесете овој акцији, овде можете преузети ОБРАЗАЦ ПЕТИЦИЈЕ и прикупити потписе у вашој околини. Контакт мејл је staniste@sbb.rs.

Овде можете потписати ОНЛАЈН петицију.

Петицију покрећу и воде: Еколошки центар „Станиште“, Природњачко друштво „Геа“, Еколошко удружење „Авалон“, Удружење љубитеља старина „Феликс Милекер“ и Друштво љубитеља Градског парка.

Допашће вам се и...