Градским властима предата петиција за Вршачке планине

Више од 1400 грађана подржало је захтеве петиције за унапређење стања заштићених подручја природе Града Вршца. Тако су Вршчани показали висок степен свести и бриге за природне вредности у свом окружењу.

Локалним властима у Вршцу су у уторак 15. новембра 2022. године предати захтеви за унапређење стања заштите природе. Више од 1400 грађана подржало је ове захтеве, потписало петицију, и то око 1270 у „папирном“ облику, и око 200 онлајн потписа.

Главни разлог за покретање петиције је незадовољавајуће стање заштите природе у Граду Вршцу, на које су еколошка удружења годинама аргументовано указивала, али без икаквог одговора градских власти.

Град Вршац има 10 заштићених подручја. Вршачке планине су највеће и најзначајније. Мењали су се облици заштите и управљачи, али су проблеми остајали. Финансирање из буџета Града је спорадично и недовољно. Запослена су само два чувара на 5500 хектара заштићеног подручја. Град није доставио извештаје о спровођењу мера заштите за 2017–2020. годину ни за једно подручје које је прогласио, нити су ови документи доступни на сајту, ако постоје. Инспекцијског надзора није било годинама. Сви ови системски недостаци делимично су допринели недавном пожару на брегу и другим деловањима која у супротности са заштитом, а забележена су у свим подручјима.

Због свега наведеног, грађани су према локалним властима имали неколико захтева:

  1. Да се оснује јавна установа чија би основна делатност била заштита природе и која ће бити управљач у свим заштићеним подручјима на територији Града,
  2. Да се обезбеди редовно финансирање програма и мера заштите за сва заштићена подручја која су проглашена одлуком Града, да се обезбеди довољан број чувара и оснује Савет корисника, као начин за учешће јавности у одлучивању.
  3. Да се покрене поступак израде докумената који су прописани Законом о заштити природе и да се јавно објаве на сајту Града – локални план заштите природе, годишњи програми управљања и извештаји о спровођењу ових програма, затим да се спроведе инспекцијски надзор у свим заштићеним подручјима и јавно објаве извештаји са надзора.

Петицију су у оквиру кампање „Вршачке планине – и ово је моје место“ водила удружења грађана из Вршца, и то Еколошки центар „Станиште“, Природњачко друштво „Геа“, Еколошко удружење „Авалон“, Удружење љубитеља старина „Феликс Милекер“ и Друштво љубитеља Градског парка.

Допашће вам се и...