Извештај о стању локалне управе у Вршцу и Оџацима

Општина Оџаци је рангирана на 8. место, а Град Вршац на последње од 17 општина и градова у Србији, који су обухваћени истраживањем о стању локалне јавне управе. Погледајте детаљне извештаје о методологији и начину бодовања.

Град Вршац и Општина Оџаци су две од 17 јединица локалне самоуправе у Србији у којима је током 2022. године обављено истраживање стања локалне управе у оквиру пројекта „Праћењем јавне управе ка бољој управи на локалу – Пратим ЈА“.

Током 2021. године разрађена је методологија за истраживање, које је спроведено у 2022. години. У оквиру истраживања посматрано је 12 области, тражени су документи захтевом за приступ информацијама од јавног значаја, претраживани сајтови, организовани састанци са представницима јавне управе и удружења грађана. Максималан број поена био је 262, а прва три места освојили су Град Суботица са 160 поена, затим Општина Бечеј са 158 и Град Ужице са 144 поена. Еколошки центар „Станиште“ истраживао је стање у Општини Оџаци и Граду Вршцу.

Општина Оџаци је освојила 105 поена, заузела 8. место, а на шестостепеној скали (0-5) добила оцену 2, док је Град Вршац освојио 52 поена, заузео последње 17. место и добио оцену 1. Највећи број бодова и најбољу оцену је Општина Оџаци добила за област „Заснованост поступака јавних набавки на принципима једнаког третмана, забране дискриминације, сразмерности и транспарентности“, затим за област „Ефикасна заштита службеника на положају од нежељеног политичког мешања“, а релативно добар резултат за област „Проактивност локалне управе у објављивању информација на званичној интернет страници“. Једине области за које није било бодова су „Постојање планског документа за унапређење рада локалне управе и укљученост цивилног друштва у процес израде и структура за праћење и координацију“, као и „Транспарентност рада већа и припреме нацрта и предлога одлука у локалној управи“.

Што се тиче Града Вршца, Градска управа била је потпуно затворена за истраживачки тим и није одговорила ни на један од четири захтева за приступ информацијама од јавног значаја, које смо упутили електронском поштом на адресу начелника управе, нити на позиве на састанке и догађаје. Kако није достављен ниједан документ, практично једини извор података и докумената био је званични интернет сајт. Током истраживања, стекли смо утисак да је стање свакако боље, али због недостатка воље за

комуникацијом градске управе, тај утисак не можемо да аргументујемо.

За половину индикатора Градска управа Вршац није добила ниједан поен, и то за четири индикатора у оквиру три области („Стратешки оквир за унапређење рада локалне управе“, „Израда и координација политика“ и „Пружање услуга“), и у области „Службенички систем и управљање људским ресурсима“ за два од четири индикатора. Нешто бољи резултат постигнут је у области „Одговорност – Проактивност локалне управе у објављивању информација на званичној интернет страници“. Релативно добар резултат је постигнут само у области „Управљање јавним финансијама“.

Овде можете преузети детаљне извештаје – ВРШАЦ и ОЏАЦИ.

Пројекат спроводе Центар за европске политике (ЦЕП) заједно са партнерима – Центар за равномерни регионални развој (ЦенТриР) Национална коалиција за децентрализацију (НKД) из Ниша и Еколошки центар „Станиште“ из Вршца. Пројекат финансира Европска унија. Садржај ове вести је у потпуности одговорност ЦЕП-а, ЦенТриР-а, НKД-а и Станишта и нипошто не изражава ставове Европске уније.

Допашће вам се и...