Приходи од накнада већи од расхода за животну средину

У оквиру институционалног гранта CSOnnect програма подршке цивилном друштву у области заштите животне средине, Еколошки центар “Станиште” и Центар за европске политике ће у наредним месецима објавити серију текстова о тренутном стању финансирања политике заштите животне средине у Србији на локалном нивоу. Први приказ бави се односом прихода и расхода у локалним буџетским фондовима за заштиту животне средине за свих 145 општина са подручја централне Србије и АП Војводине.

Главни резултат досадашње анализе је да се и у 2015. години наставила пракса мањег улагања у животну средину кроз “еколошке фондове”, од износа средстава која су била на располагању, а која су привреди и грађанима наплаћена кроз еколошке накнаде. Само у 2015. години, приходи од накнада били су за око милијарду динара већи од расхода кроз фондове. Укупан износ неутрошених средстава за период од 2010. године достигао је 6,5 милијарди динара.

У наредним наставцима, бавићемо се другим важним питањима – за које активности су утрошена средства локалних фондова за заштиту животне средине, како општине и градови планирају своје политике животне средине, да ли је садашњи оквир за државну финансијску контролу довољан и ефикасан, и друга питања.

Први текст о стању финансирања животне средине можете погледати овде.

Да бисте видели које све накнаде чине приходе фондова за заштиту животне средине на свим нивоима, ко су обвезници плаћања и на основу којих прописа, можете преузети табелу.

Колики су били приходи од свих “еколошких” накнада на свим нивоима власти, у периоду 2014-2016, са процентом припадности прихода, можете преузети овде.

Колики су били укупни приходи, расходи и пренета средства, збирно за све општине и градове у Србији, у периоду 2010-2016, погледајте у следећој табели.

Колико су од свих накнада приходовали буџетски фондови за заштиту животне средине у свим општинама и градовима у Србији, у 2014. и 2015. години, колико новца је потрошено, а колико је требало да се пренесе у наредну годину, погледајте овде:
Приходи и расходи у 2014. години и
Приходи и расходи у 2015. години.

Институционални грант се финансира средствима CSOnnect програма који реализује Регионални центар за животну средину (REC). Програм финансира Шведска међународна агенција за развој и сарадњу (SIDA).

  

Допашће вам се и...