Локалне финансије и животна средина – студија

Србија се у овом тренутку суочава за озбиљним изазовима у области заштите животне средине, о чему говори чињеница да је за усаглашавање са високим стандардима ЕУ у овој области потребно издвојити више од 10 милијарди евра. Ситуација је нарочито проблематична на локалном нивоу, с обзиром на опште недовољне капацитете локалних самоуправа са једне стране и велики обим надлежности које градови и општине имају у области заштите животне средине, са друге стране.Еколошки центар „Станиште“ и Центар за европске политике истражили су постојеће стање финансирања заштите животне средине на локалном нивоу. Резултати студије указују на значајане проблеме. Велики број локалних самоуправа више приходује од локалних еколошких накнада, него што троши преко фондова за заштите животне средине.
Такође, мање средстава се планира за расходовање, него што се приходује. Присутни су примери ненаменског трошења и ненаменског планирања трошења средстава. Коначно, јавност је у недовољној мери укључена у одлучивање о финансирању заштите животне средине. На крају, студија нуди препоруке за побољшање у овој области.

Погледајте студију “Локалне финансије и животна средина“.

Институционални грант се финансира средствима CSOnnect програма који реализује Регионални центар за животну средину (REC). Програм финансира Шведска међународна агенција за развој и сарадњу (SIDA).

  

Допашће вам се и...