Састанак мреже „Пошумимо Војводину“ у Београду

Током „Недеље умрежавања“, у оквиру пројекта „Екосистем“, који спроводе Млади истраживачи Србије, у Београду је 14. и 15. октобра 2020. одржан састанак мреже „Пошумимо Војводину“. Учествовали су представници 18 од 24 чланица мреже.

На почетку састанка, учесници су се кратко подсетили како је мрежа настала и који су јој циљеви. Затим су представљени проблеми у вези са пошумљавањем Војводине, а чијем решавању мрежа жели да допринесе.

Као један од најзначајнијих проблема означена је недовољна функционалност Фонда за шуме АП Војводине. Приходи буџета АП Војводине од накнаде за коришћење и накнаде за промену намене шума су у периоду 2014–2018. године, заједно са пренетим средствима из ранијег периода, износили укупно око 561,5 милиона динара, што је више него недовољно у односу на потребе за подизањем нових шума. Ни тако ниски приходи нису у потпуности искоришћени, јер су расходи Фонда били око 467,5 милиона динара, што је за око 94 милиона динара мање од прихода од накнада. Међутим, од наведеног износа, око 70% утрошено је за изградњу шумских путева, док је за пошумљавање коришћено само између 5 и 13 милиона динара годишње. То је довољно за само пар десетина хектара нових шума, што је практично ништа у односу на 170 хиљада хектара колико у овом тренутку Војводини недостаје.

Од осталих проблема који ограничавају или онемогућавају пошумљавање назначени су нерешени имовинско-правни односи на пољопривредном земљишту, неусаглашеност података из катастра са стањем на терену, незаинтересованост локалних самоуправа и других актера за конкурсе за пошумљавање, невољност да се пољопривредно земљиште у државној својини издвоји за пошумљавање, проблеми у расадницима и плантажно пошумљавање увезеним врстама, због притиска дрвне индустрије.

У наставку су разматрана питања развоја мреже. Усвојен је Правилник о пријему у чланство мреже, иницирана израда Пословника о раду мреже, а такође су и мапирани капацитети и експертиза чланица мреже. На основу представљених проблема и капацитета чланица, на крају су договорене приоритетне активности. До краја 2022. године мрежа ће се бавити праћењем стања у Фонду за шуме АПВ и постојања локалних фондова за шуме, заговарањем измена Закона о шумама, акцијама на унапређењу информисаности и свести грађанства, и другим заговарачким и едукативним активностима.

Допашће вам се и...