О финансирању заштите животне средине на локалном нивоу

Еколошки центар „Станиште“ од 2010. године проучава стање финансирања заштите животне средине на локалном нивоу. У сарадњи са Центром за европске политике из Београда, у 2017. години спроведено је ново истраживање. Кључне резултате представљамо у следећа два документа.

СИЖЕ ПОЛИТИКЕ – Локалне финансије и животна средина. Садржи податке о стању система финансирања, са бројним препорукама за побољшање и опције даљег развоја. Намењен је доносиоцима одлука и другим државним органима, представницима ОЦД и истраживачима.

ТЕКСТ ЗА МЕДИЈЕ – О финансирању заштите животне средине на локалном нивоу. Садржи врло ефектне податке о стању система финансирања, о значају улагања у животну средину у контексту ЕУ интеграција. Текст је намењен новинарима, који га могу прерадити у различите форме, и објавити уцело, скраћено или у деловима, у штампаним медијима и интернет порталима.

Ускоро ћемо објавити и студију са детаљним прегледом стања финансирања у свакој општини.

Институционални грант се финансира средствима CSOnnect програма који реализује Регионални центар за животну средину (REC). Програм финансира Шведска међународна агенција за развој и сарадњу (SIDA).

  

Допашће вам се и...