Како се троши „зелени“ динар у Беочину?

Еколошки центар „Станиште“ је за Еколист истраживао стање у Фонду за заштиту животне средине општине Беочин. Препознали смо исте проблеме као у већини локалних самоуправа у Србији:

  • Приходи од еко-накнада већи су од расхода у Фонду, тако да се део новца троши за друге намене. У периоду 2010-2019, остварени приходи општине Беочин од еко-накнада износили су збирно око 360 милиона динара, док су извршени расходи у Фонду били око 283 милиона динара. Разлика од око 77 милиона динара потрошена је у друге сврхе.
  • И то што је потрошено кроз Фонд, у значајном износу је коришћено у сврхе које нису у вези са животном средином. Сваке године у Фонду су забележени расходи за сузбијање комараца, зимску службу, дечја игралишта и друге активности које се не могу финансирати из „еко“ фонда.
  • Документи су недовољно транспарентни и међусобно неусаглашени. Завршни рачун буџета и извештај о коришћењу средстава Фонда за заштиту животне средине дају различите податке о износима расхода.

С обзиром на цементару, која је у јавности означена као значајан загађивач ваздуха, што је потврђено и у званичним извештајима о мониторингу, стање у беочинском Фонду не одговара потребама грађана.

Детаље о истраживању можете прочитати у EКОЛИСТУ БРОЈ 74.

Еколист је тренутно једини еколошки часопис у Србији, који опстаје већ 12 година захваљујући великом раду и ентузијазму свог оснивача и издавача, а то је „Зелени круг”, невладина организација из Бачког Петровца.

Више о часопису и начину претплате, можете погледати на сајту www.ekolist.org.

Од недавно излази и еЕколист – бесплатни електронски магазин који у PDF формату до читалаца стиже и-мејл поштом. Овде можете прочитати КАКО ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ НА ЕКОЛИСТ.

Допашће вам се и...