Представљање Основе газдовања шумама „Мали рит“ – из угла удружења грађана

У Шумској управи Вршац, у петак 5. јуна одржан је састанак између представника ЈП „Војводинашуме“ и ПОЗВАНИХ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА из Вршца и управљача заштићених подручја природе. На састанку је приказан извод из Основе газдовања шумама за газдинску јединицу „Мали рит“ за период 2021-2030. Израда Основе је при крају и ускоро ће доћи на јавни увид, што је по закону обавезан део поступка усвајања.

Да се подсетимо, због сече шуме на Вршачким планинама, у новембру 2019. године ПОКРЕНУТА ЈЕ ПЕТИЦИЈА, између осталог, са циљем да сви корисници укључе јавност у израду планова сече и извештавају је о спровођењу тих планова. Највиши представници ЈП „Војводинашуме“ одговорили су на ове захтеве, што је довело до САСТАНКА У МАРТУ ОВЕ ГОДИНЕ. Тада је обећано да ће шумарство организовати редовне састанке са јавношћу. Скуп 5. јуна је део тог обећања.

Основа газдовања је детаљно и стручно представљена, уз корисна објашњења. Иако је излагач нагласио вишенаменско газдовање шумама, које мора постићи еколошке, социо-културне и производне циљеве, утисак је да је тежиште, ипак, било на производним функцијама, еколошке су обрађене недовољно, док о томе како ће се испунити социо-културни циљеви (естетски, рекреативни, духовни, образовни, научни, итд), није било речи, нити је у тиму приређивача било стручњака из тих области.

Поново је било спора око вредности старих стабала, као на састанку у марту. Остао је утисак да се ради о два различита схватања вредности шуме. Представници шумарства сматрају да сечом стабала у техничкој зрелости она својом тржишном вредношћу сама исплаћују ново пошумљавање (накнада од 3% вредности посеченог дрвета је приход фонда за шуме). Удружења су указала да се новац од ових накнада годинама највише трошио за изградњу шумских путева или ненаменски, а не за ново пошумљавање. Такође, удружења сматрају да стара стабла ту вредност вишеструко исплаћују продуженим регулаторним и културним екосистемским услугама. Зато је неопходно законски и финансијски препознати и друге користи од шума, осим дрвне масе.

Иако има помака у комуникацији, ипак није до краја испуњен договор да састанци буду јавни и отворени за све грађане, у јавном простору и неком прикладнијем термину. Веома је важно да што више грађана има прилику да чује и пита надлежне. Инсистираћемо да следећи скуп, на тему извештаја, буде јавни догађај у правом смислу.

Овде можете преузети ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ОСНОВЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА.

Допашће вам се и...