Иницијативе еколошких удружења из Вршца за заштиту природе

Стање заштите природе у Граду Вршцу није задовољавајуће – заједничка је оцена еколошких удружења из Вршца, на састанку 28. априла. Како би се стање унапредило, удружења ће заједнички поднети иницијативе органима власти.

Представници шест еколошких удружења грађана из Вршца размотрили су заједничке наступе и деловања, у циљу побољшања стања у заштићеним подручјима природе у Граду Вршцу. Оцењено је да је стање заштите природе незадовољавајуће.

По подацима из Централног регистра, у Граду Вршцу има 10 заштићених подручја, које је прогласила Скупштина општине Вршац. Од тога, четири подручја су категорисана, док је шест некатегорисано, јер су проглашена још 1973. и 1974. године, а ревизија заштите за њих никада није рађена, или поступак ревизије није спроведен до краја.

Четири подручја су тренутно у поступку ревизије заштите, Градски парк најдуже, од 2001. године. Прво је нову одлуку о заштити парка 10 година избегавао да донесе Град Вршац, а онда још 10 година то избегава да учини АП Војводина. Да покрајинска скупштина донесе нову одлуку о заштити, чекају и Вршачке планине и Мали вршачки рит, који ће се спојити у једно подручје. Покрајински завод за заштиту природе је урадио студију заштите и за Стари парк у Влајковцу, доставио је у јуну 2018. године Скупштини града Вршца на усвајање. Међутим, Град још није усвојио ову одлуку.

Спомен шумица НОБ у Куштиљу је подручје које је због небриге одавно изгубило вредности због којих је заштићено. Зато је Завод за заштиту природе још 2005. године предложио скидање заштите.

Осим што је обезбедио чуварску службу за Вршачке планине, Мали вршачки рит и Стражу, Град Вршац годинама не испуњава законску обавезу и не финансира мере заштите, или то чини спорадично.

У околини Вршца постоји још неколико потенцијалних заштићених подручја. То су Куштиљски вис, Долина Караша и још нека појединачна стабла. Тренутно је у поступку израда студије заштите за локалитет Селиште.

Договорено је да ће у циљу унапређења заштите природе удружења заједнички деловати. Покренуће се неколико иницијатива и упутити захтеви органима власти. Накнадно ће се усагласити садржај иницијатива и начини њиховог заговарања, а вероватно ће се радити о следећем:

  • Скупштина АП Војводине да без одлагања донесе нову одлуку о заштити Градског парка, као и да убрза поступак проглашења ревизије заштите за Вршачке планине и Мали вршачки рит.
  • Покрајински завод за заштиту природе да уврсти у програм за 2022. годину покретање поступка израде студије заштите за потенцијална заштићена подручја (Куштиљски вис, Долина Караша…).
  • Град Вршац да усвоји одлуку о заштити Старог парка у Влајковцу.
  • Град Вршац да од управљача заштићених подручја захтева израду свих законом прописаних докумената (десетогодишњи план управљања, годишње програме управљања и годишње извештаје о остварењу програма управљања) за сва подручја која је прогласио, те да их јавно објављује на свом сајту.
  • Град Вршац да одмах спроведе законску обавезу финансирања програма управљања за сва заштићена подручја која је сам прогласио.
  • Град Вршац да спроведе законску обавезу инспекцијског надзора у свим подручјима које је прогласио и јавно објави извештај са надзора на сајту.
  • Град Вршац да оснује јавну установу која ће бити управљач за сва заштићена подручја природе на територији Града.
  • Градски музеј да стручно обради и јавности учини доступним Берначков хербар, кроз израду штампане и дигиталне публикације.

Овај материјал објављен је уз финансијску помоћ Европске уније, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Фондације Фридрих Еберт. За његову садржину одговоран је искључиво Еколошки центар „Станиште“ и нипошто не одражава ставове Европске уније, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Фондације Фридрих Еберт.

Допашће вам се и...