Невладине организације отворено са ЕУ о еколошким проблемима у Србији

У петак 15. новембра 2019. године, у просторијама Београдске отворене школе (БОШ), Коалиција 27 организовала је састанак између Делегације ЕУ у Србији и организација цивилног друштва (ОЦД) које се баве заштитом животне средине. Делегацију ЕУ представљали су Антоан Авињон и Валентина де Себастиано, а цивилно друштво су представљале чланице Kоалиције 27 и друге ОЦД из Београда, Новог Сада, Бора, Шапца и Смедерева. Између осталих, учествовао је и ЕЦ „Станиште“ из Вршца.

Учесници састанка разговарали су о напретку Србије у процесу приступања ЕУ, поглављу 27 које се односи на животну средину и климатске промене, као и о учешћу ОЦД у овом процесу, и то кроз управљање водама, заштиту природе, заштиту ваздуха, владавину права, финансирање, развој планских и стратешких докумената, учешће грађана и заступљеност тема везаних за заштиту животне средине у медијима.

Значајан део састанка био је посвећен теми финансирања заштите животне средине, у којем је Дејан Максимовић, истраживач ЕЦ „Станиште“, упознао представнике ЕУ са чињеницама у вези стања у овој области. Посебно је истакао праксу да се новац од „еко“-накнада, на свим нивоима власти, у великој мери троши ненаменски, на друге потребе буџета, тако да је износ који је ненаменски утрошен достигао 500 милиона евра за последњих 9 година. Затим, да су укупна улагања у животну средину између 0,25% и 0,7% БДП, што је далеко испод 2-3%, колико је потребно да троши држава кандидат. На крају, трендови нису повољни, јер расте број локалних самоуправа које су укинуле свој буџетски фонд за животну средину, а такође општине и градови све мање новца планирају да потроше кроз програме фондова (у 2015. години зборно за све општине 6,4 милијарди динара, док у 2019. години само 4,6 милијарди динара).

Учесници су изнели и критичке ставове према пракси ЕУ, да зарад других циљева, занемарује проблеме у владавини права и заштити животне средине, наглашавајући да ЕУ, ако искрено жели бољитак у Србији, у својим извештајима одређене проблеме мора препознати и одлучније тражити њихово решавање.

Корисни линкови:

Допашће вам се и...