Дијалог са министром Триваном на тему финансирања заштите животне средине

Еколошки центар „Станиште“ од 2010. године спроводи истраживања о стању система финансирања заштите животне средине. Управо је завршено последње, а резултати су представљени Горану Тривану, министру заштите животне средине.

Истраживање за 2018. годину, које се приводи крају, има поднаслов „Како смо протраћили 500 милиона евра“, јер је управо то износ новца који је наплаћен кроз „еко“-накнаде од привреде и грађана, али није утрошен за програме заштите животне средине, већ за друге потребе буџета, у последњих 9 година, збирно на свим нивоима власти.

Резултати истраживања детаљно су представљени г. Горану Тривану, министру заштите животне средине и његовим сарадницима, на дијалог радионици, у понедељак 18. новембра 2019. године, у Палати „Србија“ у Београду. Учесници радионице били су и чланови одабраних невладиних организација, активних у области заштите животне средине и надзору јавних финансија (ЦЕКОР из Суботице, Инжењери заштите животне средине из Новог Сада, ПАКТ из Лознице, Авалон и ЦЕФИКС из Вршца, као и Београдска отворена школа, Млади истраживачи Србије и Центар за европске политике из Београда).

Министру су предочене чињенице, проблеми и препоруке у вези система финансирања заштите животне средине, како на локалном, тако и на републичком нивоу:

  • Повећава се број локалних самоуправа које су укинуле свој буџетски фонд за заштиту животне средине (са једне општине у 2013. на 25 у 2019. години).
  • Иако расту приходи од накнада, смањује се износ новца које локалне самоуправе планирају да утроше кроз буџетске фондове за заштиту животне средине (са 6,4 милијарде динара у 2015. години, на 4,5 милијарди у 2019. години).
  • Кроз „еко“-накнаде је у последњих 9 година наплаћено око 500 милиона евра више, него што је потрошено на активности заштите животне средине, и то око 300 милиона евра из републичког и око 200 милиона из буџета локалних самоуправа. То је износ довољан да се изгради 20 депонија, што значи да смо могли готово да решимо питање управљања комуналним отпадом.
  • Што пре изменама Закона о буџетском систему вратити наменски карактер „еко“-накнадама и прописати обавезу да локална скупштина доноси програм и усваја извештај о спровођењу програма фонда за заштиту животне средине.
  • Изменама Закона о заштити животне средине обезбедити суштинско учешће јавности у одлучивању о садржају програма „зелених“ фондова, а изменама Закона о управљању отпадом дати приходе од накнада и АП Војводини.
  • Успоставити и применити мере финансијске дисциплине код оних општина и градова који на било који начин крше закон у делу који се тиче финансирања.
  • Прописати образац програма фонда и извештаја за локалне самоуправе, као и да се ови документи учине јавно доступним на сајту Министарства или Агенције за заштиту животне средине.

Министар Триван је на крају радионице указао на то да цивилно друштво сматра савезником и поручио да ће са сарадницима озбиљно размотрити све предлоге и препоруке, и врло извесно неке од њих усвојити.

Допашће вам се и...