Даље погоршање стања локалног финансирања заштите животне средине

Први резултати најновијег истраживања Еколошког центра „Станиште“ на тему финансирања заштите животне средине у Србији на локалном нивоу, откривају даље погоршање стања готово свих показатеља. Од закључака најважније је уочити следеће:

  • Расте број локалних самоуправа које немају Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине – са 13 у 2015. години, на 20 у 2018. години.
  • Опада збирни износ расхода који се планира у програмима буџетских фондова за заштиту животне средине – са 6,45 милијарди динара у 2015. години на 5,34 милијарде динара у 2018. години.
  • Повећава се број локалних самоуправа које у Програму фонда не планирају пренета средства из претходне године – са 56 у 2015. години на 67 у 2017. години.

Погледајте детаљна објашњења и резултате дела истраживања на тему постојања ПРОГРАМА И ПЛАНИРАЊА РАСХОДА у оквиру буџетских фондова за заштиту животне средине у свим локалним самоуправама у Србији.

Еколошки центар „Станиште“ из Вршца од 2010. године, самостално или у партнерству са Центром за европске политике из Београда, методом анализе докумената истражује стање финансирања заштите животне средине у Србији на локалном нивоу. До сада је спроведено седам истраживања, чији су резултат објављени у пет публикација. Од јануара ове године започето је ново истраживање.

Допашће вам се и...