Предати потписи грађана за заштиту Вршачког парка

Представници еколошких удружења из Вршца су 30. јуна предали покрајинским властима више од 2100 потписа грађана са захтевом да Скупштина АП Војводине, након деценије избегавања, донесе одлуку о заштити Градског парка у Вршцу.

У Покрајинској влади у Новом Саду представнике грађана примили су Душан Шпановић, заменик Секретара за заштиту животне средине и Оливија Тешић, саветник за заштиту природних добара. Тема разговора био је ЗАХТЕВ ДА СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ коначно донесе одлуку о заштити Градског парка у Вршцу. Овај захтев је потписом подржало више од 2100 грађана.

Мишљење Секретаријата је да се прво уради нова ревизија Студије заштите, с обзиром на то да је последња рађена 2011. године, да су се од тада изменили прописи и стање у парку. Ревизијом студије доћи ће се до података о садашњем стању парка и до стручне процене, између осталог и о томе да ли заштиту треба да усвоји АП Војводина, или ће се надлежност вратити Граду Вршцу.

Већ 20 година градске и покрајинске власти ИЗБЕГАВАЈУ ДА ДОНЕСУ ОДЛУКУ О ЗАШТИТИ ПАРКА, што је био повод да пет удружења грађана у априлу покрене петицију. Парк је без чувара, мере заштите се не спроводе и не финансирају. Град Вршац НЕ ВРШИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР, што је прописано Законом о заштити природе.

Последице дугогодишњег занемаривања су у парку увелико видљиве. На њих указују цитати из Студије заштите из 2011. године, коју је урадио Завод за заштиту природе:

  • „Градски парк у Вршцу деценијама је изложен деградационим процесима узрокованим непримењивањем мера неге, због чега је функционалност и декоративност парка смањена, а што се одражава и на здравље људи.“
  • „Дошло је до деградације вредности парка, узроковане недовољно учесталим спровођењем, па чак и дугогодишњим изостанком мера неге и заштите, због чега је виталност појединих примерака дендрофлоре значајно смањена. Стање вртно-архитектонских елемената је нарушено. Спроведени су извесни радови без услова заштите, који су негативно утицали на парк“.

С обзиром на забрињавајуће стање, неопходно је да власти АП Војводине покрену и спроведу процедуре за решавање што је пре могуће, а проблем Вршачког парка буде приоритетан.

Петицију је покренуло пет удружења грађана из Вршца – Еколошки центар „Станиште“, Еколошко удружење „Авалон“, Природњачко друштво „Геа“, Удружење љубитеља старина „Феликс Милекер“ и Друштво љубитеља Градског парка у Вршцу.

Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto u ovoj publikaciji/članku/studiji/radu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.

Допашће вам се и...