Састанак Националног конвента о ЕУ у Вршцу

Власт на свим нивоима већ дуго година ненаменски троши стотине милиона евра од накнада за заштиту животне средине и закупа пољопривредног земљишта. Како то утиче на квалитет живота и шта удружења грађана заједнички могу да ураде да би се такве праксе прекинуле?

У Дому Црвеног крста на Вршачким планинама је 25. јуна одржан састанак радних група 11, 12, 13 (пољопривреда) и 27 (заштита животне средине) Националног конвента о ЕУ (НКЕУ). Тема састанка била је финансирање заштите животне средине и пољопривреде и утицај постојећих пракси на ЕУ интеграције

У периоду 2010–2019, на свим нивоима власти, око 550 милиона евра од еколошких накнада није потрошено за активности које доприносе заштити животне средине, већ у сврхе које са тиме нису у вези. Исто је забележено са коришћењем новца од закупа државног пољопривредног земљишта. Уместо да новац уложи у прописане мере, као што су наводњавање и одводњавање, одбрана од града, одржавање канала и aтарских путева, пољочуварска служба, комасација, контрола квалитета земљишта, власт је око 160 милиона евра потрошила у друге сврхе. На послетку, подстицаји пољопривреди из буџета са свих нивоа износили су око 250 милиона евра годишње, што је вишеструко ниже од износа који државе чланице ЕУ за исте намене могу добити из буџета ЕУ.

Узроци оваквих пракси су у обе области исти, а међу најважнијима су измене Закона о буџетском систему из децембра 2015. године, којима је укинут наменски карактер свим накнадама, па и онима за закуп пољопривредног земљишта и за загађивање животне средине. То је власти на свим нивоима подстакло да новац од накнада наставе да троше ненаменски, у још већим износима, али овога пута не кршећи прописе.

Еколошки центар „Станиште“ годинама истражује и обавештава јавност у циљу прекида ових пракси. Нека удружења почела су да реагују, покренуте су правне акције и иницијативе према Уставном суду. Како би се обезбедила шира подршка и избегло расипање енергије и времена на појединачне покушаје, међу удружењима грађана и мрежама које делују у различитим областима, сазрела је свест о неопходности заједничког деловања у циљу најефикаснијих заговарачких и правних акција.

Закључак састанка је да ће чланице НКЕУ размотрити и подржати иницијативе према републичким властима, у циљу измена прописа, које покрену удружења грађана на тему ненаменског трошења.

На састанку је учествовало 20 представника удржужења грађана, институција и медија која делују у области пољопривреде и заштите животне средине из Новог Сада, Београда, Ниша, Вршца, Краљева, Смедерева, Панчева, Суботице, Блаца и Крушевца. Скуп су заједнички организовали ЕЦ „Станиште“, ЦЕКОР (Суботица), Мрежа за рурални развој Србије (Краљево) и НКЕУ.

Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto u ovoj publikaciji/članku/studiji/radu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.

Допашће вам се и...