Водич кроз примену Архуске конвенције у пракси – доступан и на интернету

Еколошки покрет Оџака и Еколошко удружење „Да сачувамо Војводину“ из Товаришева (Бачка Паланка) објавили су водич „Примена Архуске конвенције у пракси“. Ова публикација може се од сада преузети и на интернету.

Преузмите ВОДИЧ КРОЗ ПРИМЕНУ АРХУСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ

У водичу су аутори сабрали искуства у комуникацији са органима власти у вези тражења информација од јавног значаја, као и у управним и судским поступцима.
Ова значајна публикација настала је са циљем да се што већи број еколошких организација упозна са праксом у примени Архуске конвенције, затим са процедурама тражења информација од јавног значаја и коришћења управног и судских поступака, уколико орган власти информацију не достави. Тако ће организације снажније деловати на органе власти да спроводе обавезе из домаћих прописа и међународних уговора.

Водич је намењен свима који активизам сматрају својом обавезом и спремни су да истрају у напорима за успостављање система одговорности, не би ли се тако унапредило алармантно стање животне средине. Штампан у 1000 примерака, а сада се може преузети и у електронској верзији

Допашће вам се и...