„Еколист“ о стању и финансирању заштите природе у Србији

Текст сажетка истраживања о статусу и финансирању заштићених подручја природе, које је спровео Еколошки центар „Станиште“, објављен је у јулском издању ЕКОЛИСТА БРОЈ 80. Најважнији закључци истраживања су следећи:

  • 7,6% државне територије је под заштитом, што је достигнуто тек последњих година, након деценије стагнације. Са тим постотком, Србија је на 33. месту од 35 европских држава, по подацима са сајта saveonenergy.com.
  • 12% државне територије планирано је да до 2020. године буде под заштитом. Национални циљеви повећањa заштићених површина нису постигнути.
  • 50 заштићених подручја природе чека да их републичке, покрајинске или локалне власти прогласе; нека чекају дуже од деценије.
  • 74 општине и града прогласило је укупно 199 категорисаних заштићених подручја природе. Извештаје о остваривању програма управљања има само 16 општина и градова, за 66 заштићених подручја.
  • 21 локална самоуправа нема ниједан извештај ни за једно заштићено подручје које је сама прогласила. Надлежни у 9 општина и градова не знају да имају заштићено подручје на територији своје локалне самоуправе.
  • 20 општина и градова (од 74) у 2019. години финансирало је 66 заштићених подручја (од 199) које су сами прогласили. Значајну већину подручја локалне самоуправе не финансирају.
  • 80 од 89 заштићених подручја које је прогласила, Република је и финансирала у 2020. години, са укупно 225 милиона динара. Овај износ је недовољан, а колико је потребно није могуће тачно утврдити, зато што извештаји управљача не садрже податке о томе који су циљеви заштите и колико су активности допринеле њиховом остварењу.

Еколист је тренутно једини еколошки часопис у Србији, који опстаје већ 13 година захваљујући великом раду и ентузијазму свог оснивача и издавача, а то је удружење грађана „Зелени круг” из Бачког Петровца.

Више о часопису и начину претплате, можете погледати на сајту www.ekolist.org.

Од недавно излази и еЕколист – бесплатни електронски магазин који у PDF формату до читалаца стиже и-мејл поштом. Овде можете прочитати КАКО ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ НА ЕКОЛИСТ.

Допашће вам се и...