„Еколист“ о резултатима истраживања на тему заштите природе

Текст сажетка истраживања о статусу и финансирању заштићених подручја природе, које је спровео Еколошки центар „Станиште“, објављен је ЧАСОПИСУ ЕКОЛИСТ БРОЈ 96. Најважнији закључци истраживања су следећи:

  • 8,1% државне територије је под заштитом. Са тим постотком, Србија је на 39. месту од 40 европских држава, по подацима са сајта PROTECTED PLANET.
  • 12% државне територије планирано је да до 2020. године буде под заштитом. Национални циљеви повећањa заштићених површина нису постигнути.
  • 9 година је просечно трајање поступака проглашења заштите, укључујући израду студије заштите, објаву обавештења о покретању поступка заштите и усвајање одлуке о заштити.
  • 45 заштићених подручја природе чека да их републичке, покрајинске или локалне власти прогласе; нека чекају дуже од деценије.
  • 294 милиона динара субвенција је у 2022. години Министарство животне средине доделило управљачима 90 подручја проглашених уредбама Владе Србије. То је само 13,6% од укупних прихода које су остварила заштићена подручја. Више од 42% укупних прихода за заштиту природе, управљачи остварују из своје основне делатности, а то је најчешће сеча шуме.

Еколист је тренутно једини еколошки часопис у Србији, који опстаје већ 16 година захваљујући великом раду и ентузијазму свог оснивача и издавача, а то је удружење грађана „Зелени круг” из Бачког Петровца.

Више о часопису и начину претплате, можете погледати на сајту www.ekolist.org.

Од недавно излази и Поред штампаног, постоји и бесплатно електронско издање – у PDF формату до читалаца стиже и-мејл поштом. Овде можете прочитати КАКО ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ НА ЕКОЛИСТ.

Допашће вам се и...