Завод за заштиту природе одговорио на иницијативу

Пет удружења грађана послало је почетком јула заједничку ИНИЦИЈАТИВУ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА У ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ у Граду Вршцу, на адресе Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине, Покрајинског завода за заштиту природе и Града Вршца.

Након нешто више од месец дана, стигао је ОДГОВОР ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ, на делове иницијативе које су у надлежности Завода, а односе се на валоризацију природних вредности, ради израде студије заштите за нова заштићена подручја. Процена вредности долине Караша од Куштиља до Дупљаје већ је уврштена у Средњорочни програм заштите природних добара до 2030. године, тако да ће у наступајућем периоду Завод израдити студију заштите за то подручје. Што се тиче предлога да се уради процена вредности стабала таксодијума у Уљми, храста лужњака на путу за Београд и храста китњака код црквице за вршачком брегу, ова активност није у Средњорочном програму, али ће Завод сагледати могућност да се она ипак изврши, како би се евентуално планирала израда студија заштите. На послетку, на предлог да се убрза израда студије заштите за Селиште, одговорено је да је завршетак рада на овом документу планиран до краја 2023. године.

У одговору препознајемо добру намеру према иницијативама, али ће наша удружења инсистирати на спровођењу свих активности и процедура, и реаговаће на евентуалне застоје. У скоријем периоду очекујемо одговоре и од Покрајинског секретаријата, као и од Града Вршца на делове иницијативе који су у надлежности ових органа.

  • Еколошки центар „Станиште“
  • Природњачко друштво „Геа“
  • Еколошко удружење „Авалон“
  • Удружење љубитеља старина „Феликс Милекер“
  • Друштво љубитеља Градског парка у Вршцу

Допашће вам се и...