Колико су грађани задовољни радом локалних управа – анкета у Вршцу

Каква су искуства и мишљења грађана о раду локалних институција? Да ли су задовољни пруженим услугама и шта виде као проблеме? Колико грађани познају и користе своја права учешћа у одлучивању и приступа информацијама од јавног значаја? Зашто је учешће јавности у одлучивању важно?

Одговоре на ова и друга питања даће грађани током лета и јесени, у оквиру уличних анкета у 17 локалних заједница у Србији. Једна од њих је и Вршац, где је Еколошки центар „Станиште“, уз помоћ Еколошког удружења „Авалон“, организовао 15. јула и 4. августа две уличне акције. Анкетирано је више од 100 грађана, који су анонимно одговорили на упитник и још нека питања. У наредне три акције, које ће се одржати на јесен, прикупиће се мишљења још око 200 грађана.

Ваше мишљење о томе колико сте задовољни радом локалне самоуправе у Вршцу можете исказати и попуњавањем анонимне онлајн анкете. Замолили бисмо вас да ПОПУНИТЕ УПИТНИК.

Уличне акције организоване су у оквиру пројекта „Пратим ЈА”, којим руководи Центар за европске политике (ЦЕП) из Београда, у партнерству са Еколошким центром „Станиште“, уз финансијску подршку Европске уније. Један од циљева је повећање способности удружења грађана за праћење стања отворености и одговорности локалне управе, као и заговарање решења у циљу унапређења стања. Циљ је, такође, да се кроз ангажовање грађана и приближавање њихових проблема доносиоцима одлука унапреди дијалог између удружења грађана са једне и локалних самоуправа са друге стране.

Планирано је да се у оквиру уличних акција прикупи 5000 одговора грађана. Први резултати, на узорку од 1200 анкетираних, указују да грађани већином нису задовољни радом локалних самоуправа. Највише незадовољства изазивају тешкоће у издавању докумената, грађевинских дозвола, остваривању неких права, комунални проблеми и партијско запошљавање у органима управе. Половина грађана не зна да ли има право и могућности учешћа у доношењу одлуке о локалном буџету, нити да има право приступа информацијама од јавног значаја.

Осим уличних акција, развиће се методологија за праћење реформе јавне управе, која ће се и применити у истраживању стања у 17 градова/општина, одржаће се састанци са властима, заговараће се решења за унапређење стања и спроводити кампање.

Корисни линкови:

Активности се спроводе у оквиру пројекта „Праћењем јавне управе ка бољем управљању на локалу – Пратим ЈА“. Пројекат спроводе Центар за европске политике (ЦЕП) заједно са партнерима – Центар за равномерни регионални развој (ЦенТриР) Национална коалиција за децентрализацију (НKД) из Ниша и Еколошки центар „Станиште“ из Вршца. Пројекат финансира Европска унија. Садржај ове вести је у потпуности одговорност ЦЕП-а, ЦенТриР-а, НKД-а и Станишта и нипошто не изражава ставове Европске уније.

Допашће вам се и...