Усвојен Програм управљања споредним животињским производима

Влада Србије је усвојила Програм за унапређење управљања споредним животињским производима за период 2020-2024. Еколошки центар „Станиште“ значајно је допринео и изради овог документа и побољшању стања у овој области.

Управљање споредним производима животињског порекла (СПЖП) један од највећих изазова Србије у области пољопривреде. Да је стање озбиљно указују и документи настали у процесу приступања ЕУ у преговарачком поглављу 12 (безбедност хране ветеринарска и фитосанитарна политика). У извештајима о напретку за 2016. и 2018. годину наведено је да у овом поглављу није забележен никакав напредак, а преговори се не могу ни отворити док се не испуне три мерила, од којих је једно у вези израде програма управљања СПЖП.

Влада Србије је 13. фебруара усвојила Програм за унапређење управљања СПЖП за период 2020-2024. године. Тиме је учињен значајан корак у испуњењу услова за почетак преговора.

Еколошки центар „Станиште“ из Вршца је подацима, искуством и методолошки, значајно допринео изради овог документа, а дугогодишњи труд на припреми документације за изградњу међу-објеката за сакупљање СПЖП, едукацији, промотивним и другим активностима, допринео је укупном побољшању стања у овој области. Посебно нам је драго што је то препознато и наведено у Програму (на страницама 3, 23, и 39).

Корисни линкови:

Допашће вам се и...