Мрежа „Пошумимо Војводину“ о значају шума

Поред економског, шуме имају и еколошки, социолошки, културни и духовно-естетски значај. Иако су ови аспекти шума бар подједнако важни, често се грубо занемарују, а економском се даје потпуна предност.

Војводина је једно од најмање пошумљених подручја у Европи, а штете у пољопривреди због недостатка шума мере се стотинама милиона евра годишње. Да ли је због ових чињеница пошумљавање надлежнима постало приоритет? Какво је стање у Фонду за шуме АП Војводине? У чему је еколошки, а у чему социолошки значај шума? Да ли се грађанским активизмом могу сачувати шуме? Која је улога грађана у пошумљавању. О овим и другим темама су представници мреже „Пошумимо Војводину“ писали за EКОЛИСТ БРОЈ 77.

Мрежу „Пошумимо Војводину“ је у јануару 2020. године основало 24 удружења и покрета грађана. Основни циљ мреже је очување и унапређење постојећих шума, као и повећање површина под шумама у АП Војводини. Мрежа делује на повећању утицаја јавности на доносиоце одлука, затим на развијању свести о важности очувања шума и пошумљавања на заштиту природе, пољопривреду, економију, те на јавној видљивости чињеница и проблема у вези пошумљавања, као и начина за њихово решавање.

Еколист је тренутно једини еколошки часопис у Србији, који опстаје већ 12 година захваљујући великом раду и ентузијазму свог оснивача и издавача, а то је „Зелени круг”, невладина организација из Бачког Петровца.

Више о часопису и начину претплате, можете погледати на сајту www.ekolist.org.

Од недавно излази и еЕколист – бесплатни електронски магазин који у PDF формату до читалаца стиже и-мејл поштом. Овде можете прочитати КАКО ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ НА ЕКОЛИСТ.

Допашће вам се и...