Пожари у заштићеним подручјима природе

Сваке јесени после бербе кукуруза, њиве јужног Баната су у пламену. Због паљења органских остатака након жетве, угрожени су земљиште, заштићена подручја природе, шуме, ловишта, али и саобраћајнице.

Чланови удружења „Зелени мост“ из Банатског Брестовца код Панчева и удружења ЛЕЕИ – Локални еколошко-едукативни изазов из Зрењанина, јављају нам да су пожари захватили заштићена подручја природе – Парк природе „Поњавица“ и Специјални резерват природе „Царска бара“.

Прво је 9. октобра ове године пожар захватио заштићено подручје Парка природе „Поњавица“ у Банатском Брестовцу. Њиве које су запаљене налазе се у III степену заштите, а пожар се проширио на приобални појас у режиму II степена заштите и дошао до саме обале и плаже, односно до самог тока Поњавице. Пожар се десио на око 300 метара од старог млина, захвативши обалу у дужини од 500 метара и ширини од 20 до 30 метара. Починиоци овога недела су, као и увек, остали непознати.

Већ дужи низ година је уобичајено да, након бербе кукуруза, понеки пољопривредници пале своје њиве како би се на што лакши и јефтинији начин решили стрњике. Иако су прописане законске санкције, досадашња пракса показала је да за паљење њива нико није кажњен, док се одговорност стално пребацује са једних на друге, па све заврши у забораву – сматрају у удружењу „Зелени мост” и наглашавају да, колико је њима познато, ниједан медиј није објавио вест о пожару у Поњавици.

Иначе, Парк природе ,,Поњавица” успостављен је 1995. године, као заштићено подручје III категорије са циљем очувања природних вредности. Данас парк пропада, јер се заштита не спроводи у довољној мери. Паљење њива није једини угрожавајући фактор. Водоток загађују и септичке јаме, а неконтролисаном употребом хербицида и инсектицида уништава се флора и фауна. Поред управљача, део одговорности имају и МЗ Банатски Брестовац, пољопривредне стручне службе, као и медији. Поњавица је вредно заштићено добро од којег мештани и посетиоци могу имати само користи, али једино ако се очува. Питамо ли се шта ће остати будућим покољењима? – закључују у удружењу „Зелени мост”.

Из истог разлога је плануло и у Специјалном резервату природе Царска бара код Зрењанина. Како смо сазнали из удружења ЛЕЕИ, у недељу (14. октобра) пожар је кренуо са њива, да би се данас проширио на локалитет Тигањица, који је у I степену заштите. Због неприступачног терена, у овом удружењу очекују да ће пожар трајати још најмање два дана и да ће изгорети око 1.000 хектара.

Да су и друга заштићена подручја природе у јужном Банату угрожена због недозвољних пољопривредних мера, потврђују нам и у Природњачком друштву „Геа” из Вршца. Од 900 хектара под заштитом, у Малом вршачком риту сваке године изгори неколико десетина. Ово подручје је станиште више од 120 врста птица и хранидбена је база за фауну Вршачких планина. Остаје у сећању случај из новембра 2011. године, када су волонтери ПД „Геа“ посадили око 100 садница бреста, само неколико дана после великог пожара. Већ следеће године, ове саднице су изгореле у новом пожару изазваном паљењем околних њива.

Спаљивање остатака после жетве усева на пољопривредном земљишту је веома штетна и законом забрањена мера, која се пољопривредницима никако не исплати, јер се тако:

  • уништавају корисни микроорганизми, глисте и друге животиње, чиме се смањује квалитет површинског слоја земљишта,
  • уништавају птице, сисари, изазивају шумски пожари, угрожава дивљач, чиме се деградирају природна средина, заштићена подручја природе и ловишта,
  • угрожава безбедност саобраћаја,
  • ризикује плаћање новчане казне од 100.000 до милион динара, јер је Законом о пољопривредном земљишту (члан 28) забрањено спаљивање жетвених остатака.
  • ризикује добијање пасивног статуса пољопривредног газдинства, по Правилнику о начину и условима уписа и вођења пољопривредних газдинстава (члан 12), чиме се губи право на подстицаје у пољопривреди.

Уместо спаљивања, стручњаци препоручују заоравање жетвених остатака. Такође, постоје позитивни примери њиховог сакупљања и коришћења у сточарству, за производњу енергије, и у друге сврхе.

У галерији можете погледати фотографије последица пожара у Поњавици, Царској бари и у Малом вршачком риту, ако и како ова заштићена природна добра иначе изгледају.

Допашће вам се и...