Препоруке за боље финансирање заштите животне средине на локалу

Еколошки центар “Станиште” и Центар за европске политике (ЦЕП), организовали су два консултативна састанка са представницима државних институција и невладиних удружења, у Новом Саду, у четвртак 28. септембра и у Београду, у петак 29. септембра 2017. године.

На састанцима су представљени резултати истраживања о стању система финансирања заштите животне средине на локалном нивоу у Србији, које спроводи стручни тим ЕЦ “Станиште” и ЦЕП-а. Истраживање је спроведено у периоду новембар 2016 – јуни 2017 године, методом анализе докумената. Од свих 145 општина и градова у Србији тражени су завршни рачун буџета, програм буџетског фонда за заштиту животне средине, сагласност Министарства на програм фонда и извештај о коришћењу средстава фонда.

На основу налаза, стручни тим је написао нацрт препорука државним органима, за побољшање стања у систему финансирања. Посебан део састанка посвећен је дијалогу, размени мишљења и коментарима учесника, како би ове препоруке биле што боље и ефикасније. Једна од кључних препорука, са којом су се сложили сви учесници, јесте потреба да се усвоји измена Закона о буџетском систему, којом би се поново прописао наменски карактер приходима од накнада за заштиту животне средине.

Доста добрих коментара за побољшање препорука дали су представници локалних самоуправа (Нови Сад, Житиште, Панчево, Ужице), Државне ревизорске институције, Министарства заштите животне средине, Привредне коморе Србије, као и двадесетак невладиних организација из различитих крајева Србије. У име стручног тима, резултате истраживања су представили Дејан Максимовић (Станиште) и Стефан Шипка (ЦЕП).

Погледајте презентацију са консултативних састанака.

Више детаља о до сада објављеним резултатима истраживања, можете погледати у следећим анализама:

1) Однос прихода и расхода.

2) Планирање буџетских фондова.

Институционални грант се финансира средствима CSOnnect програма који реализује Регионални центар за животну средину (REC). Програм финансира Шведска међународна агенција за развој и сарадњу (SIDA).

  

Допашће вам се и...