Састанак грађана са шумарима – мали помаци и боља комуникација

Састанак грађана са представницима ЈП „Војводинашуме“ на тему актуелне сече на Вршачким планинама донео је мале помаке. Најважнија промена је да је најзад успостављена комуникација, која је до сада потпуно изостала.

Пре неколико месеци, грађани Вршца су ПОКРЕНУЛИ ПЕТИЦИЈУ против прекомерне сече и досадашњег начина коришћења шума на Вршачким планинама. Петицију је потписало више од 1000 грађана, тражећи да инспекције заштите животне средине и шумарства изврше контролу сече, затим да сви корисници укључе јавност у израду планова сече, као и да јавно извештавају грађане о спроведеним плановима.

Након покретања петиције, највиши представници шумарства тражили су да се састану са грађанима, разговарају и размене мишљења. Град Вршац није одговорио на захтев за уступање сале, те су покретачи петиције организовали састанак о свом трошку, у петак 6. марта 2020. године. Састанак је водила Драгица Станојловић, психијатар из Вршца, а учествовали су Марко Маринковић и Ивана Васић из дирекције ЈП „Војводинашуме“ из Новог Сада, као и Будимир Бабић (Еколошко удружење „Авалон“ Вршац) и Дејан Максимовић (Еколошки центар „Станиште“ Вршац), уз присуство око 30 грађана.

Почетна становишта представника шумарства била су да прекомерне сече није било, јер се тренутно не сече ни она количина која је дозвољена и планирана, затим да шумарство обезбеђује и низ јавних интереса, па и на штету економске користи.

Становиште представника удружења грађана било је да шума не служи само за добијање дрвне масе, већ да локалном становништву обезбеђује и друге, исто тако важне потребе – рекреативне, туристичке, духовно-естетске. Зато грађани Вршца морају бити детаљно упознати са плановима коришћења, али и учествовати у одлучивању, како о коришћењу, тако и о јавним функцијама шума.

Комуникација између шумара и грађана је скоро никаква и мора се знатно побољшати – био је заједнички закључак. Представници ЈП „Војводинашуме“ обећали су да ће убудуће одржавати јавне презентације планова и извештаја о коришћењу, да ће укључити грађане у одлучивање, те да ће започети едукације и друге облике сарадње.

Ако се то оствари, биће делимично испуњен други захтев петиције. До потпуног испуњења остаје да сличне састанке одржимо и са другим корисницима који секу шуму. Што се тиче првог захтева, шумарска инспекција је започела спровођење надзора. Извештај о надзору објавићемо јавно чим га будемо добили.

Овде можете погледати снимак састанка:

Допашће вам се и...