Мисли, делај, утичи

Мисли, делај, утичи – примена закона о процени утицаја на животну средину и еу интеграцијеУ циљу развоја, људи граде и користе различите привредне и инфраструктурне објекте, који поред несумњивог економског значаја, могу имати и нежељене утицаје по животну средину – загађење, или исцрпљивање ресурса. Како би се искористили позитивни, а умањили или избегли негативни утицаји, законом је утврђен посебан поступак процене утицаја на животну средину, који спроводи надлежни орган републике, покрајине или локалне самоуправе, пре него што пројекат добије дозволе.

Домаћим и међународним прописима гарантује се право јавности да учествује у овом поступку – информисањем, јавним увидом и учешћем на јавним расправама. У пракси грађани користе недовољно ова права, из различитих разлога. Представници општина сматрају да су грађани необавештени, али и незаинтересовани, осим у случајевима када су директно угрожени.

Међутим, еколошка удружења више су склона мишљењу да грађани желе да учествују, али их власт у томе обесхрабрује, недовољно уважава њихове ставове или се приклања интересима инвеститора. Због тога, грађани немају поверења, не желе да се замерају и одустају од учешћа.

У просеку, у Србији око троје грађана учествује по јавној расправи, што је врло мали број. У већини случајева, на расправу није дошао ниједан грађанин. Да ли су грађани толико незаинтересовани за своју будућност? Или су обесхрабрени поступцима власти?

Чак иако нису стручни у траженој области, значајно је да грађани учествују, јер познају локалне прилике и имају искуство о одређеном простору. Њихово учешће утиче да се надлежни органи и инвеститори одговорније понашају. Зато је важно да грађани учествују, дају мишљење и траже информације о предложеним пројектима који се припремају.

Одговорност за квалитет одлука имају и грађани. Што је њихово интересовање и учешће веће, то је већа могућност да буде квалитетније и озбиљније схваћено, а изражена мишљења узета у обзир приликом одлучивања о предложеном пројекту.

– Стручни тим ЕЦ “Станиште” и ЦЕП-а је током 2014. године урадио истраживање о спровођењу Закона о процени утицаја и стратешкој процени утицаја на животну средину, капацитетима локалних самоуправа за спровођење ових закона и учешћу грађана у поступцима процене утицаја. Свих 145 општина је одговорило на анкету. Студију можете преузети овде

– Сажетак студије са препорукама можете преузети овде

– Резултати истраживања и студије показују да је учешће грађана у поступку процене утицаја на животну средину недовољно. Иако локалне самоуправе испуњавају законске обавезе при обавештавању јавности, то чине на нивоу законског минимума и сувише формално. То није довољно, већ је потребно да локалне самоуправе учине додатне напоре и анимирају грађане за учешће у поступку процене утицаја на животну средину. Стручни тим ЕЦ “Станиште” и ЦЕП-а је, заједно са представницима 9 локалних самоуправа и локалних еколошких НВО, током две радионице, израдио акциони план анимирања јавности. Овај план препоручује Министарство надлежно за заштиту животне средине. Свака општина која то жели, може овај акциони план преузети, прилагодити својим потребама, усвојити и примењивати.

– Током пројекта, припремили смо и моделе документе који ће допринети већем учешћу јавности у поступку процене утицаја на животну средину – позив које локалне самоуправе могу упутити еколошким НВО за упис у евиденцију заинтересоване јавности, као и захтев еколошких НВО локалној самоуправи за упис у ову евиденцију.

Анимација о томе зашто је важно учешће грађана у поступку процене утицаја на животну средину:

Две ТВ емисије на исту тему:

Емисија 1


Емисија 2

 

This project is financially supported by The Royal Norwegian Embassy in Belgrade.
Realizaciju projekta finansijski je podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.

Amb logo engelsk 2CE00

Допашће вам се и...