децембар 2022

Пошумимо Војводину – Покренута петиција

Мрежа „Пошумимо Војводину“ покренула је петицију којом се траже измене неколико закона. Ове измене отклониће део проблема који пошумљавање у Војводини онемогућавају или ограничавају. Предлози за измене закона о шумама, о пољопривредном земљишту и...

Војвођанске општине за пошумљавање незаинтересоване и неспособне

Само две војвођанске општине имале су у 2022. години програм коришћења новца од накнада за сечу шуме. Само једна има вишегодишњи план пошумљавања, док 25 њих није планирало да повећа површине под шумом. Само...

Ни довољно новца, ни заинтересованих за пошумљавање у Војводини

Две трећине новца за пошумљавање, који је на конкурсима нудио Фонд за шуме АП Војводине, остало је недодељено и непотрошено. То указује да су други, системски, а не само новчани разлози пресудни што пошумљавање...

Новца има, планова пошумљавања у Војводини нема

Војводина је најмање шумовита регија Европе и због недостатка шума трпи знатне економске штете. Новца за пошумљавање има, али оно ипак изостаје, јер однос друштва и власти према овом проблему није задовољавајући. Мрежа „Пошумимо...

Грађанима Вршца и Оџака представљени извештаји о стању локалне управе

Град Вршац и Општина Оџаци су две од 17 општина и градова у Србији у којима је током 2022. године обављено истраживање стања локалне управе у оквиру пројекта „Праћењем јавне управе ка бољој управи...

Књига утисака – мишљења грађана о квалитету јавне управе

У 17 општина и градова у Србији спроведено је укупно 85 уличних анкета, током којих су грађани изнели своја искуства и мишљења о квалитету услуга и рада општинске/градске управе. Од 5200 анкетираних, више од...