Пошумимо Војводину – Покренута петиција

Мрежа „Пошумимо Војводину“ покренула је петицију којом се траже измене неколико закона. Ове измене отклониће део проблема који пошумљавање у Војводини онемогућавају или ограничавају.

Предлози за измене закона о шумама, о пољопривредном земљишту и о накнадама за коришћење јавних добара утемељени су у резултатима истраживања, које је мрежа спровела крајем 2022. године. Истраживано је како се планира и колико финансира пошумљавање у Војводини на покрајинском и локалном нивоу.

Покрајински фонд за шуме убедљиво највише финансира изградњу шумских путева, док се најмање издваја за подизање нових шума. Средствима Фонда подигнуто је само око 1100 хектара нових шума у последњих 9 година, јер на конкурсима за пошумљавање има само по неколико пријава годишње. Зато највећи део новца планираног за ову активност остаје неискоришћен. То показује да новац није пресудан, већ да постоје други, системски проблеми, који пошумљавање онемогућавају или ограничавају.

Стање по општинама и градовима је још неповољније. Готово све општине су ненаменски трошиле новац од накнаде за коришћење шума. Само њих две имале су програм коришћења средстава од ове накнаде, а само једна има вишегодишњи план пошумљавања. Више од половине просторним плановима уопште није планирало повећање површина под шумама, а испод једне петине њих подиже ветрозаштитне појасеве, са симболичним износима новца.

Листа проблема због којих пошумљавање изостаје се ту не завршава, али за петицију је одабрано неколико, чије решавање је тренутно приоритет. Захтеви петиције су следећи:

  1. Скупштини Србије: Изменама Закона о шумама обавезати општине и градове да израде вишегодишње планове пошумљавања на својој територији, до одређеног рока.
  2. Скупштини Србије: Изменама Закона о пољопривредном земљишту обавезати општине и градове да издвоје одређени проценат државног пољопривредног земљишта за подизање ветрозаштитних појасева и за пошумљавање, у одговарајућем квалитету, као и санкцију уколико се ова обавеза не испуни. Изменама истог Закона изменити однос распореда прихода од закупа државног пољопривредног земљишта између републичког, покрајинског и локалних буџета, са 30:30:40 на 10:50:40.
  3. Скупштини Србије: Изменама Закона о накнадама за коришћење јавних добара укинути накнаду за промену намене пољопривредног земљишта ради пошумљавања.
  4. Скупштини АП Војводине: Као овлашћени предлагач, да поднесе Скупштини Србије предлоге за измене закона под тачкама 1, 2 и 3.
  5. Покрајинској влади: Изменама Одлуке о образовању Буџетског фонда за шуме АП Војводине да обезбеди учешће удружења грађана и стручне јавности у одлучивању о програму фонда и начине извештавања јавности.

Циљ је да се прикупи најмање 10.000 потписа грађана. Примарна је класична петиција „у папиру“, а покренута је и онлајн петиција, као начин да се допре и до интернет дела јавности. Потписе ће скупљати удружења грађана која су чланице мреже, али и сва друга удружења и појединци који желе да се укључе и допринесу овој акцији.

Овде можете преузети документе у вези петиције:

Уколико желите да допринесете петицији, преузмите ове документе, штампајте их, прикупите потписе у вашој локалној заједници, затим листу скенирајте и пошаљите електронском поштом на адресу stanisteec@gmail.com.

Овде можете потписати онлајн петицију:

https://www.peticije.online/peticija-posumimo-vojvodinu

Мрежу „Пошумимо Војводину“ је у јануару 2020. године основало 24 удружења и покрета грађана. Мрежа делује на повећању утицаја јавности на доносиоце одлука, затим на развијању свести о важности очувања шума и пошумљавања на заштиту природе, пољопривреду, економију, те на медијској видљивости чињеница и проблема у вези пошумљавања, као и начина за њихово решавање.

Пројекат “Пошумимо Војводину – Платформа за учешће јавности у одлучивању о јавним политикама заштите природе и пошумљавању у АП Војводини” спроводе Еколошки центар “Станиште” (Вршац), Удружење за заштиту шума (Нови Сад), Покрет горана Сомбор и Удружење “Зелени мост” (Банатски Брестовац).

Овај материјал израђен је у оквиру програма ЕКОСИСТЕМ Подршка реформама у заштити животне средине, који спроводе Млади истраживачи Србије (МИС), уз подршку Шведске преко Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (Сида). За садржај овог материјала је одговоран искључиво аутор. Млади истраживачи Србије и Сида не деле нужно ставове и тумачења изречена у овом материјалу.

Допашће вам се и...