Финансирање пољопривреде и руралног развоја – резултати истраживања

„Финансирање пољопривреде и руралног развоја у Србији – изазови и перспективе у контексту ЕУ интеграција“ нова је публикација у издању ЕЦ „Станиште“.

Ово издање сачињено је из три дела. У првом делу је Будимир Бабић (Еколошко удружење „Авалон“) писао на тему социологије села и кризе руралних заједница. У другом делу је текст Стефана Шипке (Центар за европске политике), о томе шта је Заједничка пољопривредна политика ЕУ, како је настала, које су њене кључне карактеристике, како се финансирају пољопривреда и рурални развој у ЕУ, какав је утицај на пољопривреду у Србији и процес приступних преговора, и на крају, шта је ИПАРД. У трећем делу је истраживање Дејана Максимовића из ЕЦ „Станиште“ о томе какво је тренутно стање финансирања пољопривреде у Србији, колико се спроводе одредбе Закона о пољопривредном земљишту и Закона о подстицајима у пољопривреди.

Ова област је у Србији у значајној мери неуређена, оптерећена бројним и великим проблемима и изазовима, од којих су најзначајнији следећи:

  • Готово половина новца од закупа пољопривредног земљишта не троши се на мере заштите, уређења и коришћења земљишта, што је законом обавезно, већ се троши ненаменски, на потребе које нису у вези са пољопривредним земљиштем. Ово је приметно на свим нивоима, у континуитету током периода од неколико година.
  • Око половине општина и градова нема локалне програме пољопривредне политике и политике руралног развоја, или нема расходе у оквиру поменутог програма. Већина органа власти нема извештаје о спроведеним мерама и расходима у области пољопривреде, иако је то законом обавезно.
  • Збирни износ домаћих подстицаја пољопривреди и руралном развоју из буџета са свих нивоа, вишеструко је нижи од износа који државе чланице ЕУ за исте намене могу добити из буџета ЕУ.

Поврх тога, домаћи прописи често нису међусобно довољно усаглашени, или се не спроводе довољно, или су неусаглашени са европским.

Више детаља о овим темама, као и препоруке о томе како се проблеми могу превазићи, МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТИ У КЊИЗИ Финансирање пољопривреде и руралног развоја у Србији.

Књига је објављена у оквиру пројекта „Банатска платформа – за учешће локалних заједница у преговорима Србије и ЕУ“

  1. Пројекат финансијски подржала:
  2. Пројекат суфинансира:

    Министарство заштите животне средине

Допашће вам се и...