Како се у Нишу троши „еко-динар“?

У „Еколисту” број 64 објављено је истраживање Еколошког центра “Станиште” о приходима и расходима локалног фонда за заштиту животне средине града Ниша.

И нишки еко-фонд има извесне проблеме, као што је то случај у великој већини општина и градова у Србији. Приходи су често већи од расхода, а неутрошена средства се више не преносе у наредну годину, чак се више и не бележе. Има и ненаменских трошења, за програме и активности који не доприносе заштити и унапређењу животне средине.

Чланак са детаљима како се у Нишу троши „еко-динар“, можете се упознати у Еколисту број 64.

Еколист је тренутно једини еколошки часопис у Србији и опстаје већ 11 година захваљујући великом раду и ентузијазму свог оснивача и издавача, а то је “Зелени круг”, невладина организација из Бачког Петровца.

Више о часопису и начину претплате, можете погледати на сајту www.ekolist.org.

Допашће вам се и...