Банатска платформа – Нове радионице у Зрењанину и Кањижи

Током прве године трајања, у оквиру Банатске платформе одржали смо 12 радионица у локалним заједницама Баната, на тему учешћа представника локалних заинтересованих страна у приступним преговорима Србије и ЕУ.

Након основног информисања о преговорима, сада треба исте представнике детаљно упознати са структурама и резултатима преговора, што ће омогућити њихово учешће и праћење процеса. Најбољи начин за то јесте упознавање са структуром, садржајем и значајем докумената који ће бити резултат одређених фаза преговора у наредних годину дана, на пример Извештај о скринингу, Резултат скрининга, ОБАР извештај, Акциони планови за поглавља, Извештај о реализацији акционог плана, Преговарачка позиција, Годишњи извештај Европске комисије о напретку Србије.

У наредном периоду одржаћемо три регионалне радионице, по једну за заједнице Севернобанатског (Кикинда, Чока, Нови Кнежевац и Кањижа), Средњебанатског (за Зрењанин, Житиште и Нова Црња) и Јужнобанатског округа (Вршац, Панчево, Бела Црква и Ковин), за представнике ОЦД и локалне самоуправе.

Прва радионица одржаће се у Зрењанину у среду 23. новембра 2016. године, а следећа у Кањижи у четвртак 24. новембра. Партнери су ЛЕЕИ – Локални едукативно еколошки изазов из Зрењанина и Удружење грађана “Зелени свет” из Кањиже.

Допашће вам се и...