ЕЦ “Станиште” анализира финансирање животне средине у 2015. години

Еколошки центар “Станиште” од 2010. године спроводи анализу стања система финансирања заштите животне средине на локалном нивоу. У том периоду урађено је 6 истраживања и објављене су 4 студије са обрађеним подацима за сваку од 145 локалних самоуправа у Србији (100 општина и градова на подручју централне Србије и 45 на подручју АП Војводине, без 29 општина и градова са подручја АП Косово и Метохија).

Методологија коју користимо је анализа докумената – захтевна и дуготрајна, али поуздана метода, за разлику од других, бржих, али недовољно поузданих метода, на пример анкета. Од локалних самоуправа тражимо да нам доставе копије докумената за претходну годину, који садрже податке о коришћењу средстава за заштиту животне средине.

Овогодишње истраживање почели смо 18. новембра, када смо послали ЗАХТЕВ за приступ информацијама од јавног значаја на адресе свих локалних самоуправа у Србији. У истом захтеву тражили смо и документе који се односе на коришћење средстава за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, као и средстава од закупа државног пољопривредног земљишта.

У законском року од 15 дана, одговорило нам је 78 општина и градова, или 54%. До 26 децембра, одговорило нам је укупно 109 локалних самоуправа, или 75%, док од 36 још увек чекамо одговоре. Одмах након новогодишњих празника, против свих општина и градова који не пошаљу одговоре, поднећемо жалбе поверенику за информације од јавног значаја.

Прве резултате истраживања очекујемо половином јануара 2017. године. Коначне резултате за финансирање програма заштите животне средине очекујемо током фебруара, а за финансирање пољопривредне политике до јуна следеће године.

Допашће вам се и...