ЕКОЛИСТ – Пожаревачки зелени динар под пресом

Куда иде локални еколошки динар у Пожаревцу, била је тема новог истраживања Еколошког центра “Станиште”, објављеног у “Еколисту” број 58.

По износу прихода, пожаревачки локални фонд за заштиту животне средине један је од највећих у Србији. Међутим, резултати истраживања указују на то да се значајни износи новца троше проблематично, тако да су ефекти на квалитет животне средине мањи него што би са толиким фондом могли и морали бити. Сличне и исте проблеме, нажалост, уочавамо у великој већини општина и градова у Србији.

Са свим детаљима стања финансирања животне средине у Пожаревцу, можете се упознати у Еколисту број 58.

Еколист је тренутно једини еколошки часопис у Србији и опстаје само захваљујући великом раду и ентузијазму свог оснивача и издавача, а то је “Зелени круг”, невладина организација из Бачког Петровца. Више о часопису и начину претплате, можете погледати на сајту www.ekolist.org.

 

Допашће вам се и...