Финансирање пошумљавања – сажетак истраживања

Мрежа „Пошумимо Војводину“ урадила је ново истраживање, о томе колико власти на покрајинском и локалном нивоу спроводе одредбе Закона о шумама и Закона о пољопривредном земљишту, а у циљу подизања нових шума и заштитних појасева у пољопривреди. Предмет истраживања било је, такође, и стање у расадницима у АП Војводини.

Након анализе докумената и упитника, дошло се до следећих закључака, који указују да пошумљавање Војводине мора бити пројекат од националног значаја.

  1. Фонд за шуме АП Војводине требало би да буде најважнији инструмент спровођења пошумљавања у Покрајини. Овај фонд је, међутим, неделотворан, приходи Фонда недовољни, а и то што се има не троши се на ново пошумљавање, већ највише на изградњу шумских путева.
  2. На локалном нивоу је стање још неповољније, јер од 45 општина и градова у АП Војводини, само једна општина имала је годишње програме, а само три вишегодишње планове пошумљавања. Само њих три су имале меру подизања заштитних појасева у програму заштите и уређења пољопривредног земљишта.
  3. Шумским расадницима у Војводини недостаје површине, стручне подршке, радне снаге. У расадницима се производи мали број углавном страних врста. Расадници не могу произвести довољан број квалитетних, разноврсних, еколошки вредних садница за значајнија пошумљавања.
  4. Када би се у буџетима на свим нивоима и определило знатно више новца, стање се не би битније побољшало, јер постоји још низ проблема који пошумљавање ограничавају или онемогућавају, од катастра и имовинско-правних односа, до невољности да се пољопривредно земљиште издвоји за пошумљавање.

У САЖЕТКУ ИСТРАЖИВАЊА можете прочитати више детаља. Сажетак је, такође, штампан у 2000 примерака.

Projekat se realizuje u okviru programa EKO-SISTEM: Podrška reformama zaštite životne sredine, koji sprovode Mladi istraživači Srbije uz podršku Švedske.

Допашће вам се и...