Консултативни састанак о изменама и допунама Закона о процени утицаја на животну средину

У просторијама Центра за европске политике (ЦЕП), 31. јула 2018. године одржан је консултативни састанак на којем су организације цивилног друштва (ОЦД) разматрале предлоге за измене и допуне Закона о процени утицаја на животну средину.

Ово је о трећи радни састанак шире консултативне групе ОЦД, која предлоге на постојећи нацрт измена и допуна Закона достављају Радној групи Министарства заштите животне средине. Овим процесом координира ОRCA – Организација за поштовање и бригу о животињама, чији је представник члан радне групе Министарства. Учесници су наставили дијалог по питању предлога који су достављени Радној групи, као и на друге теме о којима није било дискусије на претходна два радна састанка.

Учешћем на оваквим радним састанцима, ОЦД и цивилно друштво могу утицати на то каква ће се законска решења наћи у коначном предлогу за измене и допуне Закона. Еколошки центар „Станиште“ активно доприноси овом процесу, даје образложене предлоге измена и допуна, како би коначан заједнички предлог ОЦД, који ће се упутити Министарству, био што квалитетнији и бољи.

Састанак је организован у оквиру CSOnnect програма који у Србији реализује Регионални центар за животну средину (REC), а финансира Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (SIDA).

Корисни линкови:

Институционални грант се финансира средствима CSOnnect програма који реализује Регионални центар за животну средину (REC). Програм финансира Шведска међународна агенција за развој и сарадњу (SIDA).

  

Допашће вам се и...