Objavljena studija na temu nenamenskog trošenja novca od eko-naknada

Posle sažetka, koji je pre mesec dana izazvao veliku pažnju javnosti, Ekološki centar „Stanište“ je sada objavio celu studiju pod nazivom „Finansiranje zaštite životne sredine u Srbiji u periodu 2010-2018. godine“ (u podnaslovu „Kako smo protraćili pola milijarde evra“).

U studiji možete pročitati kako su vlasti, svaka po malo, upropastile sistem finansiranja zaštite životne sredine na svim nivoima, kako se novac od eko-naknada svesno i namerno nenamenski trošio, u koje svrhe i u kojim iznosima, i šta se sa tim novcem moglo uraditi na poboljšanju stanja u životnoj sredini.

Možete naći podatke o prihodima i rashodima u lokalnim fondovima u svakoj opštini i gradu, za poslednjih 9 godina.

Ovde možete preuzeti studiju „FINANSIRANJE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U SRBIJI“.

 


  1. Ministarstvo zaštite životne sredine
  2.