Šumari žele sastanak sa građanima, gradske vlasti još ne daju salu

Nakon pokretanja peticije protiv seče šuma na Vršačkim planinama, predstavnici JP „Vojvodinašume“ inicirali su sastanak sa građanima, ali grad Vršac još uvek nije odobrio salu za održavanje takvog skupa.

Zabrinuti zbog seče šume velikih razmera na Vršačkim planinama, nekoliko ekoloških udruženja građana iz Vršca je krajem oktobra pokrenulo peticiju kojom se traži da inspekcija izvrši kontrolu seče, zatim da korisnici šuma vode računa o javnom interesu građana Vršca, kao i bolja komunikacija između korisnika šuma i javnosti. Peticiju je do sada potpisalo oko 1000 građana. U tekstu peticije niko nije posebno pomenut, jer šumu seče više korisnika, na različitim lokacijama.

Nekoliko dana nakon pokretanja peticije, javili su nam se predstavnici direkcije JP „Vojvodinašume“ iz Petrovaradina, kao jedan od korisnika, sa pozivom da se u prostorijama Šumske uprave u Vršcu održi zajednički sastanak predstavnika direkcije i udruženja koja su pokrenula peticiju. Na tom sastanku bi predstavnici direkcije detaljno objasnili svoje planove seče i odgovorili na sporna pitanja.

Naša udruženja su ovu inicijativu pozdravila. Smatramo da se tako može unaprediti komunikacija između šumara i građana, u cilju ispunjenja interesa svih korisnika šume. Ali smatramo da bi bilo primerenije da, umesto u uskom krugu u šumskoj upravi, takav sastanak bude otvoren za širu javnost, i da se održi u nekoj od javnih institucija. Predstavnici direkcije „Vojvodinašuma“ su pristali na takav sastanak, ali da teret organizacije bude na pokretačima peticije.

Naša udruženja su se dopisom obratila vlastima grada Vršca, tražeći salu za održavanje ovog sastanka. Međutim, ni nakon više od dve nedelje, odgovor nismo dobili. Nadamo se da će gradske vlasti, ipak, dati prostor da se ovaj sastanak održi. Zatvorenost državnog organa prema građanima je uvek na štetu javnog interesa, a posebno je neprimerena kada drugi državni organ želi da pokaže otvorenost prema istim građanima.