Како смо протраћили пола милијарде евра

Упозоравајући су резултати новог истраживања ЕЦ „Станиште“ о стању система финансирања заштите животне средине у Србији у периоду 2010-2018. године.

У заштиту животне средине држава улаже вишеструко мање него што је потребно. Новца има више него што се очекује, али се значајни износи троше ненаменски.

Све власти су у протеклих 9 година, на свим нивоима, ненаменски потрошиле укупно око 487 милиона евра, који су као еколошке накнаде наплаћени од привреде и грађана!

Примера ради, за тај новац могло је да се изгради 20 регионалних депонија и да се тако битно унапреди управљање комуналним отпадом.

Уместо за смањење последица загађења, новац је трошен у сврхе које нису у вези са животном средином. Пред тога, власти су, свака по мало, уназађивале систем финансирања. Као последицу имамо да се у животну средину све мање улаже.

Са тако ниским улагањима, уз високе износе ненаменског трошења, са недовољно функционалним системом и неповољним трендовима, није могуће испунити ни потребе грађана за здравом животном средином, ни обавезе из преговарачког Поглавља 27.

Еколошки центар „Станиште“ од 2010. године истражује стање у финансирању животне средине. Најновије резултате објављујемо у сажетку истраживања, а ускоро ћемо објавити и детаљну студију.

Овде можете преузети САЖЕТАК ИСТРАЖИВАЊА у електронском облику, који је и штампан као брошура у 1000 примерака.

Резултати истраживања упозоравају да властима животна средине још увек није приоритет. Новац наплаћен од грађана и привреде власти на свим нивоима често и радо троше на њима важније сврхе и намене. То што смо на европском дну по квалитету ваздуха, проценту покривености канализацијом и пречишћавању отпадних вода, проценту сакупљања и рециклаже отпада, свакако је последица и вишедеценијског политичког занемаривања и финансијског закидања на заштити животне средине.

Допашће вам се и...